Stamboom


Wat is een stamboom?

De stamboom is een schema of overzicht met de familierelaties van verschillende generaties van één geslacht. Het wordt afgegeven voor:

 1. het opmaken van een notariële akte in geval van een opengevallen nalatenschap;
 2. het opmaken van een testament;
 3. bijzondere gevallen; aangevraagd door diverse instanties t.b.v. boedelkwesties, het pandhuis etc.
Waar wordt een stamboom aangevraagd?

Een stamboom wordt aangevraagd bij de afdeling Stamboom gevestigd in het gebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 170.

Wat is nodig voor de aanvraag van een stamboom?
 • het familieboekje (origineel en kopie meenemen),
 • de overlijdensakte (een akte die officieel het overlijden van een bepaalde persoon vaststelt) van:
  1. de desbetreffende persoon (van personen die buiten Suriname zijn overleden, dient een akte uit het buitenland te worden opgevraagd);
  2. ieder bloed- en of aanverwant die bij het in leven zijn deel zijn van de stamboom.
 • de geboorteakte van de bloedverwant die in het buitenland is geboren.
 • elk ander document waaruit het bloedverwantschap kan worden vastgesteld.
Wie mogen een stamboom aanvragen?

Het CBB heeft op dit stuk richtlijnen geformuleerd wie een stamboom mag aanvragen namelijk de langstlevende echtgenoot/echtgenote of diens kinderen, de vader of moeder van de erflater, de broers of zusters van de erflater met overlegging van een deugdelijk bewijs waaruit die relatie blijkt.

Alle andere personen moeten een gelegaliseerde machtiging van de naaste bloedverwanten overleggen bij de aanvraag.

Wat als de aanvrager geen familieboek van de overledene kan overleggen?

De aanvrager kan in dat geval de juiste persoonsgegevens van de familieleden op schrift stellen.

 • de juiste familienaam;
 • de voornamen in de juiste volgorde (geen roepnamen) en
 • de geboortedatum.

Indien men geen overlijdensakte kan overleggen, de overlijdensdatum en plaats duidelijk vermelden.

Aan de hand van de beschikbaar gestelde gegevens maakt de ambtenaar een verklaring op die ondertekend moet worden door de aanvrager.

"Het opzettelijk verzwijgen of weglaten van informatie van erfgenamen in de stamboom heeft strafrechtelijke consequenties!!!"

Overleden in het buitenland

Wanneer een persoon die erfgenaam zou zijn is overleden in het buitenland, moet de overlijdensakte worden opgevraagd in het land van overlijden. Deze akte dient te worden gelegaliseerd door de bevoegde autoriteit van dat land.

Wat zijn de kosten van een stamboom?

De kosten worden per pagina berekend. Elke pagina kost Srd 50,-

Wat is de wachttijd?

De wachttijd is één tot twee weken, gerekend vanaf de dag waarop de aanvraag is afgerond. De aanvraag is pas afgerond wanneer alle relevante stukken zijn ingeleverd. Bij Roots stambomen is de wachttijd 6 maanden tot een jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling op het nummer 491027.