Identiteitskaart


Instructies bij de aanvraag van de e-ID-Kaart
I. Bij de eerste aanvraag te overleggen documenten
 1. Aanvrager Surinamer
  1. Geboren in Suriname: familieboekje of geboorteakte
  2. Geboren buiten Suriname: geboorteakte gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel
Noot 1:

Van ingezetenen die in het buitenland zijn geboren en reeds in het bevolkingsregister zijn opgenomen onder overlegging van een geboorteakte zonder legalisatie of apostille, wordt de aanvraag ook opgenomen.

 1. Aanvrager Surinamer middels naturalisatie of optie:

  Te overleggen documenten bij de eerste aanvraag na verkrijging van de Surinaamse nationaliteit

  Bij naturalisatieof medenaturalisatie:

  1. Geboorteakte
  2. Staatsblad van naturalisatie van de aanvrager of de ouders van de aanvrager
  3. Oorspronkelijke paspoort
  4. Eerder uitgegeven vreemdelingen ID-kaart (indien verkregen)

 2. Naturalisatie middels Resolutie van de President

  1. Resolutie
  2. Oorspronkelijke paspoort
  3. Eerder uitgegeven vreemdelingen ID-kaart (indien verkregen)t

 3. Bij optie: Huwelijk

  1. Beschikking afgegeven door de Minister van Justitie en Politie
  2. Huwelijksakte of familieboekje
  3. Oorspronkelijke paspoort
  4. Eerder uitgegeven vreemdelingen ID-kaart (indien verkregen)

 4. Bij optie: Op basis van artikel 5 lid 1

  (in Suriname geboren zijn, 18 jaar oud zijn, gedurende het onmiddellijk daaraan voorafgegane tijdvak van drie jaren in Suriname woonplaats of hoofdverblijf hebben gehad en binnen een jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar daartoe de uitdrukkelijke wens te hebben gegeven.)

  1. Geboorteakte;
  2. Beschikking afgegeven door de Minister van Justitie en Politie;
  3. Oorspronkelijk paspoort (indien verkregen);
  4. Eerder uitgegeven vreemdelingen ID-kaart (indien verkregen).

 5. Noot 2:

  Ten aanzien van de aanvrager die voor het eerst een ID-kaart aanvraagt en geen paspoort heeft van zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit of uit dat paspoort de identiteit niet met zekerheid kan worden vastgesteld, geldt het bepaalde omtrent de meekomende persoon ter bevestiging van de identiteit.

  Let wel: Op deze groepen is noot 1 ook van toepassing.

 6. Aanvrager vreemdeling
  1. Geboren in Suriname: familieboekje of geboorteakte;
  2. Geboren buiten Suriname: geboorteakte gelegaliseerd of voorzien van apostille;
  3. Paspoort voorzien van stempels van de Vreemdelingendienst, Vreemdelingenregistratie en het inschrijvingsstempel van het bureau Burgerzaken;
  4. Verblijf voor onbepaalde tijd of vestiging of PSA-document.
 7. Let wel: Op deze groep is noot 1 ook van toepassing.

2. Vereisten ter bevestiging of verificatie van de identiteit van de aanvrager

Van personen die van rechtswege de Surinaamse nationaliteit bezitten en voor het eerst een ID-kaart aanvragen, geldt dat naast de te overleggen documenten een daartoe bevoegde, meerderjarige en de Surinaamse nationaliteit bezittende persoon meekomt ter bevestiging van de identiteit van de aanvrager.

Bevoegde personen zijn:

 1. Een bloedverwant tot in de derde graad of
 2. de wettelijke vertegenwoordiger (voogd/curator) of
 3. een door een instantie/instelling daartoe aangewezen persoon.
 • Ad.1 Bewijsstukken inzake het verwantschap tussen aanvrager en de bloedverwant:
  1. Ouder: familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager of geboorteakte van de aanvrager;
  2. Grootouder: familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager;
  3. Overgrootouder: familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager en familieboekje van de grootouder van de aanvrager;
  4. Broer of zus: familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager;
  5. Oom of tante (broer of zus van één der ouders): familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager en familieboekje van de oom of tante of van de grootouders van de aanvrager.

 • Noot 3:

  bij het niet kunnen overleggen van het familieboekje kan het verwantschap aan de hand van een of meer geboorteakte(n) worden aangetoond.

  Noot 4:

  indien de aanvrager over een stamboom beschikt, kan het verwantschap ook daarmede worden aangetoond.

  Let wel: uit het familieboekje, geboorteakte(n) of stamboom moet steeds het verwantschap tussen de aanvrager en de meekomende persoon te herleiden zijn.

 • Ad.2 Bewijsstukken wettelijke vertegenwoordiger of een aangewezen persoon.
  1. Wettelijke vertegenwoordiger
   • Voogd: officiële documenten waarin de voogdijvoorziening is vastgelegd.
   • Curator: officiële documenten waarin de onder curatele stelling is vastgelegd.
  2. Een aangewezen persoon
   • Voor aanvragers opgenomen in een gesticht of instelling, de door de directeur van deze instelling of inrichting , schriftelijke aanwijzing van de begeleidende persoon, die instaat voor de identiteit van de aanvrager.
   • Voor het binnenland geldt, dat in bijzondere gevallen een gezagsdrager van het dorp of bestuursambtenaar van het ressort kan instaan voor de identiteit van de aanvrager.
C. Verificatie of bevestiging van de identiteit van de aanvrager, bezittende een vreemde nationaliteit

Indien de aanvrager een vreemdeling is, wordt de identiteit geverifieerd met diens geldig paspoort. Indien de identiteit niet met zekerheid kan worden vastgesteld zal een bloedverwant tot in de derde graad moeten meekomen ter bevestiging van de identiteit.

3. Bij vervanging ID-kaart

Te overleggen documenten:

 1. De eerder uitgegeven id-kaart;
 2. Indien de aanvrager vreemdeling is tevens:
  1. Het geldige paspoort voorzien van de stempels van Vreemdelingendienst, Vreemdelingenregistratie en het inschrijvingsstempel van het  Bureau voor Burgerzaken.
  2. Verblijf voor onbepaalde tijd of vestiging.
 3. Bij het niet kunnen overleggen van de eerder uitgegeven id-kaart vanwege:
  1. verlies: overlegging van een schriftelijke verklaring inzake de reden;
  2. diefstal: een verklaring van aangifte of proces-verbaal afgegeven door de politie indien de aanvrager dit niet kan overleggen, geldt het bepaalde onder punt 3a;
  3. brand: een verklaring afgegeven door de brandweer indien de aanvrager dit niet kan overleggen, geldt het bepaalde onder punt 3a.
4. Richtlijnen betreffende de gezichtsopname

Bij de gezichtsopname wordt het volgende in acht genomen:

 1. geen strapless en off-shoulder kleding (kleding zonder schouderbandjes); kleur: geen wit en lichte kleuren.
 2. geen diensttenue of uniform, geen camouflagekleding;
 3. geen oorbellen bij heren;
 4. niet meer dan één paar oorbellen bij dames;
 5. geen piercings in het gezicht;
 6. geen bril;
 7. hoofd onbedekt, tenzij het vanwege geloofsovertuiging bedekt is.
 8. kleur kleding: geen wit of lichte kleuren
5. Bespoediging aanmaak ID-kaart (VIP)
 1. Ingeval van ziekte:

  Te overleggen documenten: Verklaring van de specialist

 2. In andere gevallen dan ziekte:

  Te overleggen documenten: onderliggende stukken ter onderbouwing en akkoord van het hoofd van het bureau voor burgerzaken.

Noot 5:

In andere gevallen dan ziekte, wordt een verzoek tot bespoediging gericht aan het hoofd van het Bureau voor Burgerzaken. Na goedkeuring van de leidinggevende wordt de aanvraag dan als VIP afgehandeld.

Noot 6:

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is ook bevoegd toestemming te verlenen voor bespoediging. Dit kan persoonlijk of namens de directeur door de leidinggevende van het Bureau voor Burgerzaken van Paramaribo-Flora.

Let wel: het verzoek tot bespoediging kan goedgekeurd of afgewezen worden.

Download hier de ID-kaartenwet
Voorlopige aanduiding van de BvB’s in verband met de aanvraag van de eID– kaart
Aanvragen van ID- plichtige burgers van Afhandeling bij BVB Adres Telefoonnummer
PAR’BO - FLORA PAR’BO - FLORA (1) Mr.J.Lachmonstr.170 490310
PAR’BO - CENTRUM PAR’BO - CENTRUM (2) OUD SURPOST GEBOUW
Ingang Keizerstraat
490310
PAR’BO - LATOUR
PAR’BO - COMBÉ PAR’BO - COMBÉ (3) Sommelsdijckstr. 2 470886
473727
SIPA - PARBO
PAR’BO - KWATTA
WANICA - KWATTA
PAR’BO - KWATTA (4) Kwattaweg 515 435750
435945
PAR’BO - SANTODORP
WANICA - SANTODORP
WANICA - LEIDING
SAR’CA - LEIDING
SAR’CA - JARIKABA
WANICA - LELYDORP WANICA - LELYDORP (5) Tawajariweg 0368543
0366123
WANICA - PAD V.WANICA
WANICA - KOEWARASAN
WANICA - HOUTTUIN
PARA - LA VIGILANTIA PARA - LA VIGILANTIA (6) Kiezelweg 35 tot 38
(ingang La Vigilantia 212)
0323375
WANICA - DOMBURG
PARA - ONVERWACHT PARA - ONVERWACHT (7) Dalberghstraat 1 0352073
COMM - MEERZORG COMM - MEERZORG (8) Oost-West Verb. 200 0354003
COMM - NW.AMSTERDAM
COMM - TAMANREDJO
COMM - ELLEN
COMM - ALLIANCE
SAR’CA - GRONINGEN SAR’CA - GRONINGEN (9) Sidodadiweg 3 0327131
0377173
SAR’CA - KAMPONG BAROE
SAR’CA - TIJGERKREEK
SAR’CA - CALCUTTA
Distrikt NICKERIE NICK - NW. NICKERIE (10) Koulenstraat 6 0231404
0231224
0231760
NICK - HENAR (11) Pandanrijstweg
Gr.Henarpolder
0234480
NICK - CORANTIJN (12) Corantijnpolder Serie 13 0231497
Distrikt CORONIE CORONIE - FRIENDSHIP (13) Lodewijk Nicolsonstraat 19 0235113
Distrikt MAROWIJNE MAROWIJNE - ALBINA (14)
MAROWIJNE - MOENGO (15)
Nieuweweg (RGD complex)
Julianaweg 2
342076
Distrikt BROKOPONDO BROK’DO - CENTRUM (16) Brokopondo Centrum
SIPA - ATJONIE SIPA - ATJONIE (17) Atjoni
SIPA - DEBIKÉ SIPA - DEBIKÉ (18) Debiké
SIPA - APOERA SIPA - APOERA (19) Nickerieweg 0220038
Overzicht Kosten en Boetes ID-kaart
Aanvraag Kosten Boete Opmerkingen
Inruilen vorige PVC of eerder uitgegeven ID-kaart. Beschadigde doch leesbare ID-kaarten inbegrepen
SRD 75,-
Geen art.7 lid 4 onder b wet
Eerste e-ID kaart aanvrager 16 jaar
Kosteloos
Geen art.7 lid 1 wet
Eerste e-ID kaart vanaf 17 jaar
SRD 75,- SRD 200,-
art.7 lid 2, lid 4 onder a en art. 18 lid 1 wet
Eerste e-ID kaart vanaf 17 jaar met brief directeur CBB inzake vrijstelling kosten
Geen Geen

art.7 lid 5 en art. 18 lid 4 wet

Vervanging e-ID kaart vanwege verandering in (persoons) gegevens (adoptie, erkenning, betwisting van erkenning, ontkenning van de wettigheid, besluit v/d president, bij vonnis v/d kanton rechter of besluit van de dir. van CBB.)
SRD 75,- Geen art.7 lid 4 onder b wet

Aanvraag e-ID kaart onder overlegging van een schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten en/of boetes

Geen Geen

art.7 lid 10 wet juncto art. 7 lid 3 SB.

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens verlies
SRD 75,-

Cummulatieve boete:
1e keer 1xsrd 75,-
2e keer 2xsrd 75,-
3e keer 3xsrd 75,-
Enz..


art.7 lid 4 onder b, lid 6 onder a en lid 7 wet


Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens verlies onder overlegging van een schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten en boetes

Geen Geen

art.7 lid 10 wet juncto art. 7 lid 3 SB.

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens beschadiging of daarop door de houder of anderen aangebrachte aantekeningen

SRD 75,-

Cummulatieve boete:
1e keer 1xsrd 50,-
2e keer 2xsrd 50,-
3e keer 3xsrd 50,-
Enz..


art.7 lid 4, lid 6 onder b en lid 7 wet

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens beschadiging of daarop door de houder of anderen aangebrachte aantekeningen, onder overlegging van een schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten en boetes

Geen Geen art. 7 lid 3 SB.

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens brand onder overlegging van een verklaring van de brandweer/proces-verbaal van de politie

SRD 75,-
Geen

art.7 lid 4 onder b en lid 9 onder a wet

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens brand onder overlegging van een verklaring van de brandweer/proces-verbaal van de politie + schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten

Geen Geen

art.7 lid 9 onder a, lid 10 wet juncto art.7 lid 4 SB.

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens diefstal onder overlegging van een verklaring van aangifte of het proces-verbaal van de ambtenaar van de politie

SRD 75,- Geen

art.7 lid 4 onder b en lid 9 onder b wet

Vervanging wegens diefstal onder overlegging van een verklaring van aangifte of het proces-verbaal van de ambtenaar van de politie + schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten
Geen Geen

art.7 lid 9 onder b, lid 10 wet juncto art.7 lid 4 SB.

Bij verlies van het afhaalbewijs van de ID-kaart SRD 5,- Geen art. 8 lid 4 SB.

Noot 1. Indien de wegens beschadiging ter vervanging aangeboden ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) zodanig beschadigd is, dat de identiteit niet kan worden afgelezen, zal behalve de kosten ook de boete voor het vervangen van een beschadigde ID-kaart betaald moeten worden.