Nationaliteiten


De afdeling Nationaliteit is belast met het vaststellen en vastleggen van de nationaliteit van burgers van Suriname wonende in en buiten Suriname. Dit gebeurt voornamelijk op basis van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B. no. 171 van 24 november 1975 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 121 van 2014). Naast het vaststellen en vastleggen van de nationaliteit, is de afdeling belast met de volgende werkzaamheden:

 • Het onderhouden van het nationaliteitenbestand
 • Het opschonen van het CBA-bestand
 • Het opschonen van het Kiezers-bestand
 • Het uitgeven van gedetailleerde nationaliteitsverklaringen
 • Het verschaffen van informatie aan o.a. ministerie van Justitie en Politie, Defensie, Buitenlandse Zaken
Algemeen:

Indien u zich moet aanmelden voor diensten bij de afdeling Nationaliteit, let u op het volgende:

Voor Opname/Heropname/Wijziging in het CBA mee te nemen:

 • Familieboek
 • Geboortakte (Indien geboren in het buitenland)
 • Bewijs van burgerlijke staat
 • Identiteitskaart
 • Paspoort

Bij inschrijving van Vreemdelingen:

 • Paspoort
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Verklaring van inschrijving van BVB

Bij aanvraag gedetailleerde verklaring van Nationaliteit:

 • Paspoort
 • Geboorteakte (indien geboren in het buitenland)
 • Familieboek

Indien u de Surinaamse nationaliteit heeft verkregen door Naturalisatie, let u op het volgende:

 1. Naturalisatiebewijs (Staatsblad, Optieverklaring art.12 of artikel 5, Resolutie;
 2. Paspoort of ander identificatiebewijs
 3. Geboorteakte met vertaling
Tips:
 • Indien u geboren bent in het buitenland, dient uw geboorteakte te zijn voorzien van een apostillestempel of legalisatie;
 • Voor vreemdelingen: Ten alle tijde een geldige paspoort overleggen
 • Indien uw geboorte akte niet in het Nederlands is, deze te laten vertalen bij een be√ędigde tolk of vertaler hier te lande.