Erkenning


Erkenning is de manier om een kind dat buiten het huwelijk wordt geboren, een wettelijk juridische vader te geven. De man die niet getrouwd is met de moeder van het kind kan op deze manier officieel het vaderschap op zich nemen. De erkenning kan plaatsvinden bij een erkenningsakte, huwelijksakte of notariële akte. Bij erkenning gaat een man familierechtelijke betrekkingen aan met een kind. De erkenner krijgt onder andere een erfrechtelijke band met het kind en de onderhoudsplicht. Een kind kan erkend worden als ongeboren vrucht (wanneer het kind nog niet geboren is) of wanneer het kind al geboren is op minderjarige of meerderjarige (21 jaar of ouder) leeftijd. Erkenning van een kind moet persoonlijk door beide personen, dus de moeder en de man die het kind wenst te erkennen, op het Bureau voor Burgerzaken gebeuren, waar één van de partijen staat ingeschreven. Aan te bevelen is dat de erkenning geschiedt bij het Bureau voor Burgerzaken van de woonplaats van het kind. Zowel de erkenner als de moeder moeten bij de erkenning aanwezig zijn. Indien het kind meerderjarig is , moet deze ook verschijnen en de akte moeten ondertekenen.

Wat is nodig voor de erkenning van kinderen?

 • Identiteitskaart van de moeder + erkenner
 • Familieboekje
 • Geboorteakte van moeder, kind + erkenner
 • Bewijs van ongehuwde staat van de moeder + erkenner

Wat zijn de voorwaarden om een kind te erkennen?

 • Erkenner moet 18 jaar of ouder zijn
 • Vrije toestemming van de moeder tot erkenning
 • Vrije toestemming van het kind tot erkenning, indien meerderjarig
 • Een man zou geen kind kunnen erkennen dat is geboren uit een moeder met wie hij vanwege te nauwe bloedverwantschap niet mag huwen (bijvoorbeeld zijn eigen moeder of zus)
 • Een gehuwde man mag een kind dat hij staande zijn huwelijk bij een andere vrouw heeft verwekt niet erkennen, zolang dat huwelijk nog intact is

Wat is nodig voor de erkenning van een ongeboren vrucht?

 • Bewijs van ongehuwde staat van de moeder + erkenner
 • Geboorteakte van de moeder + erkenner
 • Familieboek van de moeder + erkenner
 • ID-kaarten van de moeder + erkenner

Wat is nodig voor de erkenning van een kind, als de erkenner in het buitenland woonachtig is?

 • Paspoort van de erkenner met stempel voor kort verblijf
 • Gelegaliseerde burgerlijke staat van de erkenner
 • Geboorteakte van de erkenner, indien niet geboren in Suriname dan wel een gelegaliseerde geboorteakte of voorzien van een apostillestempel.

Hoe geschiedt de erkenning van een kind, als de moeder is overleden?

 • Als de moeder is overleden, mag de vader de erkenning alleen doen met zijn meerderjarige kinderen (ouder dan 21 jaar) met een overlijdensakte van de moeder
 • Als de moeder is overleden, kan de vader zijn minderjarige kinderen erkennen met een rechterlijke vonnis

Erkenning heeft als rechtsgevolg dat de geslachtsnaam (familienaam) van het kind zal veranderen in die van de vader.

Let wel:
 • Een kind welke erkend is, staat nog steeds onder de voogdijschap van de moeder, tenzij door de kantonrechter anders is beslist.
 • Indien het document in een andere taal dan het Nederlands is dient deze vertaald te worden.