Religieuze Huwelijken


Op de afdeling Religieuze Huwelijken zijn ondergebracht de Aziatische registers van de Burgerlijke Stand. De inhoud van deze registers zijn tot stand gekomen op basis van de Aziatische wetgeving, zoals die gold vóór 16 juni 2003.

Doel van de afdeling:

Het doel is het beheren, bewaren en controleren van de Aziatische huwelijks, verstotings- en wettigingsregisters, tevens de Aziatische NV-registers. Ook draagt de afdeling de zorg voor de administratieve verwerking van de authentieke documenten met betrekking tot de Burgerlijke Stand en aanmaak van NV-verklaringen en PIO- Inlichtingen staten.

De afdeling Religieuze Huwelijken is belast met:

 1. het opmaken van Huwelijksakten voor het publiek en voor ambtelijke doeleinden.
 2. het opmaken van Verstotingsakten voor het publiek en voor ambtelijke doeleinden.
 3. het opmaken van huwelijksakten ten behoeve van huwelijks jubilarissen (50, 60, 70, 75 jarig huwelijk).
 4. het stellen van verbeteringskantmeldingen in de Huwelijks- en Verstotingsregisters.
 5. het opmaken van NV-verklaringen ten behoeve van het bijwerken van akten en eventueel voor verbeteringen van akten.
 6. het opmaken van betalingsbewijzen ter declaratie voor Religieuze Huwelijksambtenaren.
 7. het opmaken van PIO-inlichtingsakten ten behoeve voor het aanvragen van een OCI-card bij de Indiase ambassade.
Overzicht van de verschillende activiteiten met hun wachttijden en benodigde documenten
 • Verstrekken van duplicaat huwelijks- en verstotingsbewijzen
  • Aanvragen via: de verschillende Bureaus voor Burgerzaken en indienen via loket 11
  • Wachttijd: drie werkdagen
  • Benodigde documenten: Familieboek, origineel huwelijksbewijs, ID-kaart
 • Verstrekken van NV-verklaringen
  • Aanvragen: Slechts voor ambtelijke doeleinden
  • Wachttijd: Afhankelijk van het onderzoek na één tot twee werkdagen
  • Benodigde documenten: Familieboek, persoonskaart
 • Opmaken van betalingsbewijzen ter declaratie voor Religieuze Huwelijksambtenaren
  • Aanvragen: Aan het begin van het nieuwe jaar brengen de Religieuze Huwelijksambtenaren de benodigde documenten naar de afdeling Religieuze Huwelijken om een betalingsstaat op te maken.
  • Wachttijd: De afdeling Religieuze Huwelijken geeft de betalingsstaat af aan de afdeling Comptabele en FinanciëleZaken van het CBB, die verder afgehandeld en verstuurd wordt naar de directeur van het CBB voor akkoord.
  • Benodigde documenten: Kopie en origineel Huwelijksambtenaar-badge, Kopie en origineel huwelijksbewijzen van het afgelopen jaar, Bankrekening nummer
 • Verstrekken van P.I.O.-verklaringen
  • Aanvragen: persoonlijk of via een gemachtigde
  • Wachttijd: drie werkdagen
  • Benodigde documenten: Kopie paspoort, familieboekje, ID-kaart. Indien niet in Suriname geboren, een geboorte akte van het buitenland met apostille stempel.
 • Jaarlijks verzenden van huwelijksbewijzen voor huwelijksjubilea van 50, 60, en 70 jaren
  • Aanvragen: Worden tussen de maanden juli en oktober opgemaakt, vóór aanvang van een nieuw jaar
  • Procedure: De bewijzen worden niet rechtstreeks aan de belanghebbende(n) verstrekt, maar via de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV) doorgestuurd naar de Districtscommissaris, het Kabinet van de President, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Raad van Ministers en de Communicatie Dienst Suriname (CDS) voor verdere afhandeling.
  • Benodigde documenten: Kopie familieboekje, ID-kaart

Een P.I.O.-Inlichtingenstaat is een verklaring waarin het verwantschap van de aanvrager met een Indiase(voor)ouder die als immigrant uit India naar Suriname is gekomen, wordt vastgelegd. Een ieder die verwant is aan een Indiase(voor)ouder tot en met de vierde graad mag een aanvraag doen voor een P.I.O.-Inlichtingenstaat. Met de P.I.O -Inlichtingenstaat kan bij de Indiase Ambassade een O.C.I.-card (Overseas Citizen of India-card, vroeger ook de P.I.O- card(Person of India Origin), welke heden is opgeheven, maar geen formeel bericht is doorgegeven aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken, worden aangevraagd. Een O.C.I.-card geeft recht op toegang tot India zonder dat er apart nog een visum is vereist en nog andere preferenties in India.