Registers en Kantmeldingen


De afdeling Registers en Kantmeldingen draagt zorg voor de administratieve verwerking, het beheer en uitgifte van authentieke stukken m.b.t. de verschillende akten van de Burgerlijke Stand van de totale Surinaamse bevolking, met het doel om op systematische wijze informatie te verschaffen aan de gemeenschap in gevolge art. 16 van het S.B.W. De akten in de registers van de Burgerlijke Stand zijn authentiek en dienen als wettig bewijsmiddelen. Verder dienen zij als basis informatiebron voor het bevolkingsregister van geheel Suriname.

Het gaat in deze om:

 1. Akte van geboorten
 2. Akte van erkenningen
 3. Akte van huwelijken
 4. Akte van echtscheidingen
 5. Akte van overlijden

Elke aanvraag van akten van de Burgelijke Stand geschiedt bij een der Bureau voor Burgerzaken van Suriname. De aanvraagstrook wordt met kwitantie ingediend bij loket 11, afdeling Registers van de Burgerlijke Stand te bereiken via Bureau Flora aan de Mr. J. Lachmonstraat no.170. Na indiening bij loket 11 is er een wachttijd van drie dagen. De akten dienen binnen één maand te worden afgehaald

Voor het aanvragen van een akte van de Burgerlijke Stand heeft men de volgende bescheiden nodig:
 • het Familieboek van belanghebbende
 • paspoort of
 • een ID-kaart.

De kosten zijn Srd 5 per document.

Wat te doen als belanghebbende in het buitenland woont?

Personen die in het buitenland wonen dienen bij de aanvraag van een van de hierboven genoemde akten te overleggen een kopie of fax van het familieboekje of paspoort of enig legaal document waarop de persoonsgegevens van belanghebbende duidelijk vermeld staan. Deze aanvragen dient men via een ambassadepost of consulaat aan te vragen.

Hoofdtaken
 • het kopiëren en verstrekken van aktes van o.a. geboorten; erkenningen; huwelijken; echtscheidingen en overlijden aan het publiek
 • het verwerken van kantmeldingen in de registers van de Burgerlijke Stand en
 • het beheer en onderhoud van en toezicht op de diverse registers van de Burgerlijke Stand vanaf het jaar 1828
 • het aangeven van huwelijksjubilea en 100-jarigen. Elk jaar worden er uit de registers van huwelijken van alle districten een overzicht gemaakt van 50, 60 en 70 jaar huwelijk. In 2019 zijn het de registers van huwelijken over het jaar 1969, 1959 en 1949. Via het geautomatiseerd bestand en de Bureaus voor Burgerzaken wordt een onderzoek ingesteld naar de huwelijken die nog intact zijn en de 100-jarigen die nog in leven zijn.

  Hierna worden de verschillende instanties, te weten:

  • het Kabinet van de President van de Republiek Suriname;
  • de Secretaris van de Raad van Ministers;
  • de Minister van Binnenlandse Zaken;
  • de Districtscommissarissen en
  • de Directeur van het Nationaal Informatie Instituut verwittigd middels een schrijven c.q kennisgeving van de Directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Daarna wordt door de First lady in Paramaribo en in de districten door de Districtscommissarissen nota genomen van het jubileum.

Echtparen die volgens de Aziatische huwelijkswetgeving zijn gehuwd in de districten Nickerie, Marowijne en Commewijne, die binnenkort hun 50, 60 en/of 70 jaar huwelijksjubileum vieren, dienen een kopie van het familieboekje op te sturen naar de afdeling Registers en Kantmeldingen van het CBB aan de mr. Jagernath Lachmonstraat no. 170 of te faxen naar het no. 497062.