Leges


Dienst Tarief(SRD) Opmerking(SRD)
Paspoort- Nationaal (R) Nieuw of vervolg 300
Paspoort- Beschadigd R opnieuw naar een R 400 100 is de boete
Paspoort- Verloren/gestolen (diefstal) R opnieuw naar een R 500 200 is de boetePaspoort- Zaken (Z) Nieuw of vervolg 500
Paspoort- Beschadigd/verloren/diefstal Z opnieuw naar een Z 1000 500 is de boetePaspoort- Nood 200Uitzonderingen 

Paspoort- van R naar Z 500
Paspoort- Beschadigd R naar Z 600 100 is de boete
Paspoort- Beschadigd/verloren/diefstal Z naar R 800 500 is de boete
Paspoort- Verloren/gestolen (diefstal) R naar Z 700 200 is de boete
Paspoort- van Z naar R 300Akten 5
Uittreksels 5
Stamboom [per pagina] 50
Familieboek 5
Legalisatie 75
Verklaringen 5
Huwelijksrecht [ma t/m do] 30
Huwelijksrecht [vr t/m zo] 50
Publicatie Demografische Data 350
Aanvraag Kosten Boete Opmerkingen
Inruilen vorige PVC of eerder uitgegeven ID-kaart. Beschadigde doch leesbare ID-kaarten inbegrepen
SRD 75,-
Geen art.7 lid 4 onder b wet
Eerste e-ID kaart aanvrager 16 jaar
Kosteloos
Geen art.7 lid 1 wet
Eerste e-ID kaart vanaf 17 jaar
SRD 75,- SRD 200,-
art.7 lid 2, lid 4 onder a en art. 18 lid 1 wet
Eerste e-ID kaart vanaf 17 jaar met brief directeur CBB inzake vrijstelling kosten
Geen Geen

art.7 lid 5 en art. 18 lid 4 wet

Vervanging e-ID kaart vanwege verandering in (persoons) gegevens (adoptie, erkenning, betwisting van erkenning, ontkenning van de wettigheid, besluit v/d president, bij vonnis v/d kanton rechter of besluit van de dir. van CBB.)
SRD 75,- Geen art.7 lid 4 onder b wet

Aanvraag e-ID kaart onder overlegging van een schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten en/of boetes

Geen Geen

art.7 lid 10 wet juncto art. 7 lid 3 SB.

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens verlies
SRD 75,-

Cummulatieve boete:
1e keer 1xsrd 75,-
2e keer 2xsrd 75,-
3e keer 3xsrd 75,-
Enz..


art.7 lid 4 onder b, lid 6 onder a en lid 7 wet


Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens verlies onder overlegging van een schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten en boetes

Geen Geen

art.7 lid 10 wet juncto art. 7 lid 3 SB.

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens beschadiging of daarop door de houder of anderen aangebrachte aantekeningen

SRD 75,-

Cummulatieve boete:
1e keer 1xsrd 50,-
2e keer 2xsrd 50,-
3e keer 3xsrd 50,-
Enz..


art.7 lid 4, lid 6 onder b en lid 7 wet

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens beschadiging of daarop door de houder of anderen aangebrachte aantekeningen, onder overlegging van een schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten en boetes

Geen Geen art. 7 lid 3 SB.

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens brand onder overlegging van een verklaring van de brandweer/proces-verbaal van de politie

SRD 75,-
Geen

art.7 lid 4 onder b en lid 9 onder a wet

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens brand onder overlegging van een verklaring van de brandweer/proces-verbaal van de politie + schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten

Geen Geen

art.7 lid 9 onder a, lid 10 wet juncto art.7 lid 4 SB.

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens diefstal onder overlegging van een verklaring van aangifte of het proces-verbaal van de ambtenaar van de politie

SRD 75,- Geen

art.7 lid 4 onder b en lid 9 onder b wet

Vervanging wegens diefstal onder overlegging van een verklaring van aangifte of het proces-verbaal van de ambtenaar van de politie + schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten
Geen Geen

art.7 lid 9 onder b, lid 10 wet juncto art.7 lid 4 SB.

Bij verlies van het afhaalbewijs van de ID-kaart SRD 5,- Geen art. 8 lid 4 SB.

Noot 1. Indien de wegens beschadiging ter vervanging aangeboden ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) zodanig beschadigd is, dat de identiteit niet kan worden afgelezen, zal behalve de kosten ook de boete voor het vervangen van een beschadigde ID-kaart betaald moeten worden.

* m.i.v.= met ingaande van