Straatnaamborden en Huizennummering


Straatnaamborden

Bij het constateren van onregelmatigheden kan er worden gebeld naar de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering op het nummer 464744.

Als het gaat om een bestaande straatnaam, kunt u aangeven de straatnaam, het ressort en district.

Als het gaat om een straat die nog niet is voorzien van een straatnaam, dient de belanghebbende een schrijven te richten naar de minister van Binnenlandse Zaken.

Wat moet u aangeven/bijsluiten in het verzoekschrift:

  • het projectkaart en of het perceelkaart waarop de straat is aangeduid
  • bij het voorstellen van een naam, deze onderbouwen. Voorbeeld: Stelt u een naam van een persoon voor, dan dient u een curriculum vitae van betrokkene aan te geven of mee te sturen.
  • Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon bij vermelden.
Huizennummering
  • Heeft u een huisnummer nodig voor uw nieuwe woning gelegen in een straat waarbij huizen en gebouwen reeds vernummerd zijn, dient u zich persoonlijk aan te melden op de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering met medeneming van uw perceelkaart, waarbij wordt opgegeven de straatnaam, ID-kaart en de informatie omtrent de BR-nummers van de buren.
  • Bij nieuw benoemde straten krijgen de bewoners een kennisgeving waarop de straatnaam en huisnummer zijn aangegeven. Zij kunnen dan met medeneming van de kennisgeving, hun ID-kaart en perceelkaart hun huisnummerplaat afhalen en het huisnummer laten registreren op de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering. Na de registratie gaan zij naar het Bureau voor Burgerzaken waar zij staan ingeschreven om hun verhuizing te doen. Want het krijgen van een nieuw huisnummer betekent niet dat de verhuizing automatisch plaatsvindt.