Echtscheidingsvonnis


Bij een echtscheiding wordt het huwelijk ontbonden. Het huwelijk eindigt op de dag van inschrijving van het vonnis van echtscheiding in de desbetreffende registers van echtscheidingen van de Burgerlijke Stand.

Waar wordt het vonnis van echtscheiding ingeschreven?

Het echtscheidingsvonnis wordt ingeschreven in de registers van echtscheiding van de plaats waar het huwelijk is voltrokken en wel binnen 6(zes) maanden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Is het huwelijk buiten Suriname voltrokken, dan geschiedt de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van Paramaribo.

Het echtscheidingsvonnis vervalt, als het niet binnen 6(zes) maanden nadat het in kracht van gewijsde is gegaan en wordt ingeschreven, waardoor het huwelijk intact blijft.

Wie mag het echtscheidingsvonnis inschrijven?

De scheidende partijen of een bij authentieke akte gemachtigde persoon.

Welke bescheiden zijn nodig voor de inschrijving van het vonnis van echtscheiding?
  • Vonnis van de Kantonrechter
  • Identiteitskaart
  • Familieboekje
  • Authentieke akte (via de notaris) van de gemachtigde persoon, in geval van inschrijving door een gemachtigde