Centrale Mutatie en Verwerking


CMV is verantwoordelijk voor het bijhouden van de digitale bevolkingsadministratie en de verwerking van alle persoonsgegevens van geheel Suriname, ongeacht de nationaliteit en de ingezetenschap. De samenhang van de persoonsgegevens wordt getoetst naar correctheid. Deze toetsing wordt in samenwerking met de verschillende BvB’s en specifieke afdelingen van het CBB gecompleteerd. Het einddoel is het hebben van de juiste persoonlijke informatie op elk document die uitgegeven wordt aan de burger door tussenkomst van de de BvB’s. De verwerking vindt plaats d.m.v. documenten. Deze worden mutaties genoemd. Deze mutaties worden onderverdeeld in:

 • Verhuisbiljetten
 • Viervoudige mutaties
 • 5a kaarten
 • 5b kaarten
 • Centrale Persoons kaarten(CPK)
 • Paspoortaanvragen
 • Akten van de Burgerlijke Stand
 • Uitdraai CBA
 • Lijsten uit CBA
 • Hulppersoonskaarten(HPK)
 • Overige documenten

Er zijn vier redenen waarom een burger zich persoonlijk zou moeten aanmelden op deze afdeling met de verplichte te overleggen documenten:

 1. Opname in het CBA:
  • Viervoudige mutatie of inschrijvingsbiljet
  • Familieboek of geboorteakte
  • Bewijs van Burgerlijke Staat indien nodig
  • Paspoort indien nodig

 2. Heropname in het CBA:
  • Inschrijvingsbiljet of viervoudige mutatie
  • Familieboek of geboorteakte
  • Geldig paspoort indien nodig
  • Bewijs van Burgerlijke Staat

 3. Wijziging in het CBA:
  • Viervoudige mutatie
  • Familieboek of desbetreffende akte(n) van de Burgerlijke Stand
  • Akte van de Burgerlijke Stand

 4. Afvoering uit het CBA:
  • Viervoudige mutatie of uitschrijvingsbiljet
  • Overlijdensakte

Bij personen met een vreemde nationaliteit dient er bij de opname of her activering in het CBA ook een geldig verblijfsvergunning en geldig paspoort worden overgelegd.
De Openingstijden van deze afdeling zijn: maandag t/m vrijdag 7.30u-14.00u en op de zaterdag 7.30u-12.00u