Bekendmaking


Aanmaak procedure identiteitskaart

E-id

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij als volgt bekend. Met de introductie van de elektronische identiteitskaarten, meer bekend als de eID-kaart, wordt elke burger vanaf 18 maart 2019 in de gelegenheid gesteld om diens identiteitskaart (id-kaart) als volgt te maken:

1. Aanmaak eerste id-kaart:

Een ieder die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, is bij wet verplicht een id-kaart te maken. Diegenen die reeds 17 jaar of ouder zijn en nog nooit een id-kaart hebben gemaakt, worden tot en met 17 september 2019 in de gelegenheid gesteld deze kosteloos aan te vragen. Na deze datum wordt voor het maken van de eerste id-kaart, de kosten van SRD 75,- betaald, en een boete van SRD 200,- vanwege verzuim voor het tijdig aanvragen ervan.

2. Inruil oude id-kaarten:

Alle oude id-kaarten vervallen automatisch op 17 maart 2022. Inruilen van de oude id-kaarten worden tot en met 17 maart 2022 geheel kosteloos gedaan, ongeacht deze geldig of reeds vervallen zijn. Na deze datum wordt voor het maken van de eerste id-kaart, de kosten van SRD 75,- betaald, en een boete van SRD 200,- vanwege verzuim voor het tijdig aanvragen ervan.

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 30 (dertig) werkdagen. Voor uw aanvraag ontvangt u uw oude id-kaart en een afhaalbewijs. Beide documenten dient u bij het afhalen van de nieuwe id-kaart te overleggen. Indien u uw afhaalbewijs niet kunt overleggen, betaalt u SRD 5,-.

ALLE 16- EN 17-JARIGEN DIE NOG NOOIT EEN ID-KAART HEBBEN GEMAAKT, WORDEN HIERBIJ OPGEROEPEN OM UITERLIJK 17 SEPTEMBER 2019 EEN AANVRAAG IN TE DIENEN VOOR DE AANMAAK VAN DIENS ID-KAART. Op elke burger wordt het beroep gedaan om zorgvuldig om te gaan met uw id-kaart om onnodige kosten en boetes bij de vervanging ervan te vermijden.

Op elke burger wordt het beroep gedaan om zorgvuldig om te gaan met uw id-kaart om onnodige kosten en boetes bij de vervanging ervan te vermijden.

De directeur van Binnenlandse Zaken,

Mr. Putridewi E.S. Amatsoemarto, MPA