Bekendmaking


ID missie Marowijne-Moengo en Albina

e-id-kaart

De Directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken in de periode van vrijdag 7 juni tot woensdag 26 juni 2024 burgeradministratieve missies zal uitvoeren in de ressorten van het district Marowijne, met name Moengo en Albina. Tijdens deze missies worden de burgers van deze gebieden in de gelegenheid gesteld de aanvraag te doen voor hun e-ID-kaart.

Voor een vlotte aanvraag van uw e-ID-kaart, vragen wij u vriendelijk om de volgende punten in acht te nemen:

 1. Ingezetenen geboren in Suriname brengen bij de eerste aanmaak van hun ID-kaart mee het familieboekje en/of geboorteakte.
 2. Ingezetenen geboren buiten Suriname brengen bij de eerste aanmaak van hun ID-kaart mee hun geboorteakte, gelegaliseerd of voorzien van een apostille stempel.
 3. Naast de vereiste documenten dienen de personen die hun eerste ID-kaart aanvragen een daartoe bevoegde meerderjarige persoon mee te nemen om de identiteit van de aanvrager te bevestigen. Bevoegde personen zijn: een bloedverwant tot in de derde graad of de wettelijke vertegenwoordiger (voogd of curator) of een door een instantie of instelling daartoe aangewezen persoon.
 4. Indien uw ID-kaart is vervallen dient u de vervallen ID-kaart bij de aanvraag mee te nemen en SRD 75 voor aanmaakkosten.
 5. Indien uw ID-kaart (oud ID pvc of laminaat) is verloren, gelieve mee te nemen:
  • -SRD 75,= voor aanmaakkosten
  • -Een ander legitimatiebewijs t.w.: een geldig paspoort;een geldig rijbewijs of een oud model rijbewijs in combinatie met het bewijs afgegeven door het Ministerie van Justitie en Politie dat de geldigheidsduur is verlengd. Indien u geen legitimatiebewijs kunt overleggen dient u een garantsteller mee te nemen. Deze kan zijn een bloedverwant tot in de derde graad of de wettelijke vertegenwoordiger (voogd of curator) of een door een instantie of instelling daartoe aangewezen persoon.
 6. Indien uw ID-kaart (e-ID) is verloren, gelieve mee te nemen SRD 150 (aanmaakkosten en boete).

Het werkschema ziet er als volgt uit:

No.

Dorp

Datum

1

Wanhatti

Zaterdag 8 juni 2024

2

Tamarin

Maandag 10 juni 2024

3

Ricanaumoffo

Donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni 2024

4

Ovia olo

Zondag 16 juni 2024

5

Abadoekondre

Dinsdag 18 juni 2024

6

Pelgrimkondre

Woensdag 19 juni 2024

7

Peto ondro

Donderdag 20 juni 2024

8

Adjoemakondre

Zondag 23 juni 2024

9

Moengotapoe

Maandag 24 juni 2024

10

Galibi

Zaterdag 8 juni en zondag 9 juni 2024

11

Bigiston

Donderdag 13 juni t/m vrijdag 14 juni 2024

12

Marijkedorp

Zondag 16 juni 2024

13

Alfonsdorp

Maandag 17 juni 2024

14

Akoloikondre

Dinsdag 18 juni 2024

15

Albina centrum

Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2024

Gedurende deze missies zullen de burgers in de gelegenheid worden gesteld om:

 • een ID-kaart (e-ID-kaart) aan te vragen en af te halen;
 • zich te registreren conform de wet Verplichte Burgerregistratie;
 • een verzoek te doen ter verbetering van de akten van de Burgerlijke Stand;
 • verhuizingen schriftelijk aan te geven;
 • en burgeradministratieve gegevens te controleren.
 • Ook zal er veldonderzoek worden verricht t.a.v. de onbestelde oproepingskaarten.

Bij de aanmaak van een ID-kaart wordt de afhaalperiode van de gemaakte ID-kaart tijdens de missies bekendgemaakt.

We doen een beroep op de burgers om gebruik te maken van deze missies om hun e-ID-kaart aan te vragen.

De Directeur van Binnenlandse Zaken,

Dhr. Mohamad N. Eskak MSc. MPA