Bekendmaking


Maatregelen paspoortaanvragen per 19 juni tot nov 2023

Paspoorten

Paramaribo, 19 juni 2023

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat op de afdeling Paspoorten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken een grote achterstand is opgetreden in de productie en vervaardiging van paspoorten, vanwege de aanhoudende toestroom van een grote hoeveelheid paspoortaanvragen en rekening houdend met alle verificaties en veiligheidsaspecten die horen bij de productie en vervaardiging.

Gelet op deze achterstand wordt er een beroep gedaan om bij de aanvraag van uw paspoort een wachttijd van 3 (drie) maanden in acht te nemen. Vermeldenswaard is dat het paspoort zes maanden vóór de vervaldatum mag worden aangevraagd.

Om de achterstand in te lopen zijn vanaf maandag 19 juni tot en met 30 november 2023 strengere maatregelen getroffen bij het aanvragen voor bespoediging van paspoorten. Voor bespoediging van paspoortaanvragen komen de volgende categorieën in aanmerking.

  1. Afreizen vanwege gezondheidsredenen met overlegging van een origineel stuk van de arts.
  2. Afreizen vanwege overlijden van een familielid tot en met de derde graad met overlegging van een overlijdensakte en documenten die de familieband weergeven.
  3. Afreizen voor de dienst met overlegging van een officieel schrijven van het ministerie of bedrijf (ook het KKF-bewijs overleggen).
  4. Afreizen voor studiedoeleinden met overlegging van de nodige documenten.
  5. Afreizen voor sportactiviteiten met overlegging van een officieel schrijven van de sportvereniging.

Deze vijf categorieën kunnen met bovengenoemde documenten vergezeld van een schrijven gericht aan de directeur van het CBB en een kopie van de kwitantie van de paspoortaanvraag terecht bij de spoedbalie van de afdeling Paspoorten van het CBB-hoofdkantoor aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 170 tussen 07.30u en 13.30u.

Aan de samenleving wordt gevraagd met het bovenstaande rekening te houden en hun volle medewerking te verlenen, teneinde over te kunnen gaan tot normalisering van de wachttijd en de aanvraag van paspoorten.

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken,
Mw. Anastatia Kanapé-Pokie