Bekendmaking


Kosten, boetes en vervaldatum oude ID-kaart

E-id

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat conform de ID-kaarten wet 2018 de vorige PVC of eerder uitgegeven ID kaarten vanaf 15 maart 2022 niet meer geldig zijn.

Overeenkomstig de overgangsbepaling van bovengenoemde wet werden de burgers gedurende de periode van drie (3) jaren in de gelegenheid gesteld de oude ID kaart kosteloos in te ruilen voor de e-ID kaart bij overlegging van de oude ID kaart.Deze overgangsperiode is verstreken en bij de aanvraag van de e-ID kaart zijn er kosten en/of boetes verbonden.

Hieronder een korte algemene weergave van de bovengenoemde kosten en boetes vanaf 15 maart 2022:

Aanvraag Kosten Boete
Inruilen vorige PVC of eerder uitgegeven ID-kaart.
SRD 75,-
Geen
Eerste e-ID kaart aanvrager 16 jaar
Kosteloos
Geen
Zeventienjarigen en ouder (zie overzicht kosten en boetes ID voor vrijstelling)
SRD 75,- SRD 200,-
Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens verlies
SRD 75,-

Cummulatieve boete:
1e keer 1xsrd 75,-
2e keer 2xsrd 75,-
3e keer 3xsrd 75,-
Enz..


Vervanging  ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens beschadiging(zie overzicht kosten en boetes ID voor vrijstelling)

SRD 75,-

Cummulatieve boete:
1e keer 1xsrd 50,-
2e keer 2xsrd 50,-
3e keer 3xsrd 50,-
Enz..


Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens brand(zie overzicht kosten en boetes ID voor vrijstelling)

SRD 75,-
Geen

Vervanging ID-kaart (PVC of eerder uitgegeven) of e-ID wegens diefstal(zie overzicht kosten en boetes ID voor vrijstelling)

SRD 75,- Geen
Bij verlies van het afhaalbewijs van de ID-kaart SRD 5,- Geen


Aan de samenleving wordt gevraagd met het bovenstaande rekening te houden.