Bekendmaking


16 en 17 jarigen

E-id

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) maakt hierbij bekend dat conform de ID-kaartenwet 2018 elke ingezetene, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, zich dient te voorzien van een ID-kaart. Indien de leeftijd van 17 jaar reeds bereikt is en niet is voldaan aan het gestelde in de wet, zal een bedrag van srd 275,= aan boete en kosten in rekening worden gebracht bij de eerste ID aanvraag.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft ten aanzien van de bovenstaande boete en kosten ontheffing verleend tot en met 24 januari 2022.

Het is noodzakelijk om zo gauw als mogelijk te voldoen aan het gestelde in de wet en uw ID-kaart aan te vragen.

In dit kader hanteert het CBB in de periode van 20 september tot en met 20 oktober 2021 langere openingstijden om deze groep in de gelegenheid te stellen hun eerste ID-kaart kosteloos aan te vragen en wel van maandag tot en met vrijdag van 15.00u-18.00u en zaterdag van 8.00u-18.00u. De verruimde openingstijden gelden voor alle ID-booths landelijk.

Voor de aanvraag van de eerste ID-kaart is nodig:

1. het familieboek van de ouder of een geboorteakte van de aanvrager

2. een meerderjarige persoon die meekomt ter bevestiging van de identiteit van de aanvrager. Deze kan zijn één der ouders of de wettelijke vertegenwoordiger of een bloedverwant tot in de derde graad. Deze dient ook zijn of haar ID-kaart mee te nemen.

De overige ID-gerechtigden zijn ook in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de langere openingstijden om hun ID-kaart aan te vragen.

Aan de samenleving wordt gevraagd zoveel als mogelijk hun medewerking voor het bovenstaande te verlenen.

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken,
Mw. Anastatia Kanapé-Pokie