Bekendmaking


COVID besmetting sluiting BvB-Kwatta en afdeling SeH

Dienstverlening

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat vanwege COVID-besmette gevallen het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Kwatta en de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het CBB vandaag, op 14 april 2021, gesloten zullen zijn voor het publiek. Burgers van BvB Kwatta kunnen voor spoed gevallen terecht op BvB Flora op het hoofdkantoor van het CBB.

Vermeldenswaard is dat de algehele ontsmetting van bovengenoemde BvB en afdeling vandaag al zult plaatsvinden.

De dienstverlening van BvB Kwatta en de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering zal normaal worden hervat op donderdag 15 april 2021.

Aan de samenleving wordt gevraagd hiermede rekening te houden.

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken,
Mw. Anastatia Kanapé-Pokie