Bekendmaking


Normalisatie Dienstverlening

Dienstverleningstijden

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat vanwege de eerder aangekondigde verscherpte COVID-maatregelen door de regering, het CBB genoodzaakt is geweest haar dienstverlening aan te passen.

Ingaande woensdag 24 februari 2021 zal het CBB overgaan tot normalisatie, welke inhoudt dat de dienstverleningstijden c.q. openingstijden voor alle CBB afdelingen die publiek ontvangen en Bureaus voor Burgerzaken, zullen zijn:

  • van maandag tot en met donderdag van 07.00u tot 14.15u en
  • vrijdag van 07.00 u tot 14.00u, met inachtneming van alle geldende COVID protocollen.

Vermeldenswaard is dat vanwege omstandigheden bovenstaande dienstverleningstijden c.q. openingstijden nog niet gelden voor de bureaus voor burgerzaken (bvb’s) Paramaribo-Centrum en Sipaliwini-Centrum aan de Dr. Sophie Redmondstraat no 96. Voor deze bvb’s gelden de volgende openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 7.00u tot 13.00u.

Aan de samenleving wordt gevraagd hiermede rekening te houden

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken,
Mw. Anastatia Kanapé-Pokie