Bekendmaking


Openingstijden

Dienstverleningstijden

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB ) wenst hierbij onder de aandacht van de samenleving te brengen dat de werktijden voor haar personeel zijn van maandag tot en met vrijdag vm 7.00 uur - 15.00 uur en vrijdag van 7.00 uur - 14.30 uur.


Met ingang van maandag 5 oktober 2020 hanteert het CBB dienstverleningstijden c.q. openingstijden en kunnen burgers voor diensten terecht op alle Bureaus voor Burgerzaken en afdelingen van het Centraal Bureau voor Burgerzaken die publiek ontvangen van

maandag tot en met donderdag van 7.00 uur - 14.15 uur en

vrijdag van 7.00 uur - 14.00 uur.


Aan de samenleving wordt gevraagd hiermede rekening te houden.

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken,

Mw. Anastatia Kanapé - Pokie