BvB-personeel getraind in procedure nieuwe ID kaart


BvB-personeel getraind in procedure nieuwe ID kaart

De nieuwe ID-kaart die door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt geintroduceerd heet de eID. In dit kader is het personeel van de bureaus voor burgerzaken (bvb’s) gedurende drie dagen getraind in het bekend raken met het volledig systeem alsook de nieuwe applicaties, zegt Valery Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Finsy geeft aan dat alle personeelsleden van de 42 bureaus landelijk, getraind zullen worden. “Dat geschiedt in fases, omdat we bij de launch met een x- aantal bureaus zullen starten. Daarna komen er steeds een paar erbij, totdat we landelijk operationeel zijn”

De eerste dag van de training bestaat uit het theoretisch gedeelte, waarbij zaken als hoe het systeem in elkaar zit, de wet en wat je allemaal moet doen  voor het verwerken van een aanvraag, aan de orde komen. De tweede dag is bedoeld voor het praktisch gedeelte, waarbij er wordt gedemonstreerd hoe het theoretische in de praktijk allemaal geschiedt. Op de laatste dag wordt een test afgenomen om te staven of het bureaupersoneel ready is om met de nieuwe procedures van de eID te werken, vertelt Finsy.

Het verschil in de procedure van de eID kaarten is dat de aanvraag wordt gedecentraliseerd, zegt de Biza-functionaris. “ Er is geen centrale plek meer voor aanmaak. Bij dit systeem komen de uittreksels te vervallen.De foto’s worden ter plekke op het bureau gemaakt. De handtekeningen worden daar afgenomen alsook de vingerafdrukken. De burger moet zich alleen aanmelden met de oude ID-kaart”.

“In de eerste fase wil ik de burgers vragen niet allemaal te rushen naar het bureau wanneer de launch er is, omdat er een overgangsperiode is van drie jaren. De ID-kaart die je nu hebt, als die nog geldig is, ga je nog kunnen gebruiken tot drie jaren na de launch, want binnen die tijd moet wel een ieder voorzien zijn van de eID kaart. In die drie jaren wordt het kosteloos ingeruild. Na deze periode gaat u wel betalen voor de nieuwe ID- kaart”, aldus Finsy.