Bekendmaking


Missies Brokopondo van 24 april tot 13 mei 2024

e-id-kaart

De Directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken in de periode van 24 april tot 13 mei 2024 burgeradministratieve missies zal uitvoeren in de ressorten Brokopondo-Centrum, -Brownsweg, -Klaaskreek, en -Sarakreek. Tijdens deze missies worden de burgers van deze gebieden in de gelegenheid gesteld de aanvraag te doen voor hun e-ID-kaart.

Voor een vlotte aanvraag van uw e-id-kaart, vragen wij u vriendelijk om de volgende punten in acht te nemen:

 1. Ingezetenen geboren in Suriname brengen bij de eerste aanmaak van hun ID-kaart mee het familieboekje en/of geboorteakte.
 2. Ingezetenen geboren buiten Suriname brengen bij de eerste aanmaak van hun ID-kaart mee hun geboorteakte, gelegaliseerd of voorzien van een apostille stempel.
 3. Naast de vereiste documenten dienen de personen die hun eerste ID-kaart aanvragen een daartoe bevoegde meerderjarige persoon mee te nemen om de identiteit van de aanvrager te bevestigen. Bevoegde personen zijn: een bloedverwant tot in de derde graad of de wettelijke vertegenwoordiger (voogd of curator) of een door een instantie of instelling daartoe aangewezen persoon.
 4. Indien uw ID-kaart is vervallen dient u de vervallen ID-kaart bij de aanvraag mee te nemen en srd 75 voor aanmaakkosten.
 5. Indien uw ID-kaart (oud ID pvc of laminaat) is verloren, gelieve mee te nemen:
  • Srd 75,= voor aanmaakkosten
  • Een ander legitimatiebewijs t.w.: een geldig paspoort;een geldig rijbewijs of een oud model rijbewijs in combinatie met het bewijs afgegeven door het Ministerie van Justitie en Politie dat de geldigheidsduur is verlengd. Indien u geen legitimatiebewijs kunt overleggen dient u een garantsteller mee te nemen. Deze kan zijn een bloedverwant tot in de derde graad of de wettelijke vertegenwoordiger (voogd of curator) of een door een instantie of instelling daartoe aangewezen persoon.
 6. Indien uw ID-kaart (E-ID) is verloren, gelieve mee te nemen srd 150 (aanmaakkosten en boete).

Het werkschema ziet er als volgt uit:

No.

Dorp

Datum

1

Boslanti/ Drepada en Tapoeripa

Donderdag 25 april 2024

2

Victoria en Asigron

Vrijdag 26 april 2024

3

Companiekreek

Zaterdag 27 april 2024

4

Avobaka

Zondag 28 april 2024

Balingsoela

Maandag 29 april 2024

6

Brokopondo-Centrum en omgeving

Zaterdag 4 mei en zondag 5 mei 2024

7

Lebidoti of Redidoti

Woensdag 08 mei en donderdag 09 mei 2024

8

Bakoe

Vrijdag 10 mei 2024

9

Nw Koffiekamp

Donderdag 25 april 2024

10

Brownsweg en omgeving

Zaterdag 27 tot en met 30 april 2024

11

Phedra

Vrijdag 3 mei 2024

12

Koinakondre

Zaterdag 04 mei 2024

13

Marshallkreek

Maandag 06 mei 2024

14

Nw Lombe

Dinsdag 07 mei 2024

15

Klaaskreek

Vrijdag 10 mei 2024

Gedurende deze missies zullen de burgers in de gelegenheid worden gesteld om:

 1. een id-kaart (e-id-kaart) aan te vragen en af te halen;
 2. zich te registreren conform de wet Verplichte Burgerregistratie;
 3. een verzoek te doen ter verbetering van de akten van de Burgerlijke Stand;
 4. verhuizingen schriftelijk aan te geven;
 5. en burgeradministratieve gegevens te controleren.
 6. Ook zal er veldonderzoek worden verricht t.a.v. de onbestelde oproepingskaarten.

Bij de aanmaak van een id-kaart wordt de afhaalperiode van de gemaakte id-kaart tijdens de missies bekendgemaakt. De afgifte van de ID-kaarten van de ID-booths van BvB Brokopondo-Centrum en -Brownsweg, die gereed zijn voor uitgifte, zal tijdens deze missies plaatsvinden.

We doen een beroep op de burgers om gebruik te maken van deze missies om hun e-id-kaart aan te vragen.

De Directeur van Binnenlandse Zaken,

Dhr. Mohamad N. Eskak MSc. MPA