Biza start missies in Brokopondo


Biza start missies in Brokopondo

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) zal in de periode van 24 april tot 13 mei 2024 missies uitvoeren in het district Brokopondo, in de ressorten Brokopondo-Centrum, -Brownsweg, -Klaaskreek en -Sarakreek. Tijdens deze missies zullen de burgers van deze ressorten in de gelegenheid worden gesteld hun burgerzaken in orde te maken, zoals het aanvragen van hun ID-kaart, het registreren volgens de wet Verplichte Burgerregistratie, het schriftelijk aangeven van verhuizingen en hun burgeradministratieve gegevens te controleren. Voorafgaand aan de missies is in de periode van 15 tot en met 19 april 2024 een mobilistatieteam onder leiding van Marion Zaalman, coördinator van de werkgroep Binnenland naar deze gebieden geweest.

Voorbereiding op missies

Zaalman benadrukt de belangrijke samenwerking met het traditioneel gezag met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. “Tijdens de Krutu’s worden de traditionele gezagsdragers van de dorpen geïnformeerd over de aankomende werkzaamheden en welke documenten de burgers moeten overleggen. Deze gezagsdragers zullen ervoor zorgen dat de informatie wordt overgedragen aan de bewoners van de dorpen.”

Hoop op duurzame dienstverlening

Kapitein Zwingly Strijder van Klaaskreek juicht het toe dat deze diensten in het district worden aangeboden, maar hoopt dat het geen eenmalige gebeurtenis zal zijn. “Als alles in het district kan worden afgehandeld, zou dat perfect zijn.” Hij heeft namelijk talloze gevallen mogen meemaken, waarbij burgers herhaaldelijk naar Paramaribo moesten reizen om hun burgergegevens te wijzigen. Ten slotte doet hij een beroep op de burgers: “Ik nodig jullie uit om op 10 mei 2024 hier te komen om jullie burgerzaken te regelen”.