Veldwerk onderzoek onbestelde oproepingskaarten verloopt vlot


Veldwerk onderzoek onbestelde oproepingskaarten verloopt vlot

“De gemeenschap is vrij behulpzaam geweest in het verschaffen van informatie aan onze ambtenaren in het veld. Af en toe kom je wel te staan voor een adres met het huis potdicht en buren die niet meewerken of de inwoners niet kennen of niet met hen bemoeien. Maar over het algemeen gaat het vergaren van informatie vrij goed”, zegt Michaël Kromodimedjo, coördinator van de verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten.

Het project Onderzoek Onbestelde Oproepingskaarten fase II is op 15 augustus 2022 gestart en is reeds drie maanden gaande. Om de bevolkingsadministratie te actualiseren is het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestart met dit veldonderzoek om na te gaan als de burgers inderdaad woonachtig zijn op het door hen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken aangegeven adres. Bij dit onderzoek doen medewerkers van het CBB verschillende adressen in de wijken van Paramaribo Zuid-West aan. 

De coördinator geeft aan dat de ressorten Beekhuizen, Flora, Tammenga, Livorno, Latour en Pontbuiten reeds zijn aangedaan. “Sommige onderzoeksgebieden hebben we wel meerdere keren moeten aandoen voor verduidelijking van de eerder vergaarde informatie of om adressen aan te doen waar eerder geen informatie kon worden verkregen.”

“Het veldwerk in het gebied Paramaribo Zuid-West zal binnen de vastgestelde tijdstip gefinaliseerd worden. Het vastleggen en analyseren zal langer duren dan het veldwerk, maar zal zeker worden afgerond binnen de in het projectvoorstel aangegeven tijd. Het ligt in de bedoeling om in januari van het volgend jaar te starten met het veldonderzoek in het gebied Paramaribo Noord-Oost”, aldus Kromodimedjo.