Minister Somohardjo lanceert BASS op 65ste jaardag CBB


Minister Somohardjo lanceert BASS op 65ste jaardag CBB

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft bij de herdenking van het 65-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) de webapplicatie Bevolkings Administratie Systeem Suriname oftewel BASS gelanceerd. De Bass webapplicatie bewerkstelligt de intranet connectivity tussen alle Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) onderling en het CBB-hoofdkantoor. “De data-uitwisseling zal dus sneller en efficiënter plaatsvinden, wat betekent dat bijvoorbeeld verhuizingen binnen een korte tijd worden verwerkt en de burger geen weken meer hoeft te wachten”.

Layout en print-ID

Volgens de bewindsman worden de documenten geproduceerd uit het BASS voorzien van een andere layout en een print-ID. Met het print-ID kan de validiteit van het document worden na- getrokken. “Het CBB geeft middels dit nieuw systeem invulling aan een lang gekoesterde wens voor snellere, efficiënte en transparante dienstverlening die ook nog zuinig zal zijn in de uitvoering door gebruik van minder inkt”.

Belangrijke invulling in de gemeenschap

Op deze bijzondere dag, het 65-jarig bestaan van het CBB, heeft directeur Anastatia Kanapé-Pokie benadrukt welke invulling het CBB heeft in de gemeenschap. “Elke Surinaamse burger of ingezetene in Suriname is onlosmakelijk verbonden aan het CBB. Dit is één van de vele bewijzen waarom deze organisatie een zeer belangrijke en bijzondere overheidsinstelling is die de juiste nodige aandacht moet krijgen om de samenleving adequate dienstverlening te bieden”.

CBB in integratiefase

Biza-directeur, Mohamad Eskak gaf tijdens zijn toespraak aan dat in theorie er vijf groeifasen zijn voor een organisatie, waaronder drie daarvan de pioniersfase, de organisatiefase en de integratiefase zijn. “De pioniersfase, had ik u aangegeven tijdens de viering van 64 jaar CBB, is de start up fase en de organisatiefase is de fase waarbij er gekeken wordt welke afdelingen daar nog meer nodig zijn om de taakstelling verder uit te voeren. En ik mag u met trots aangeven dat het CBB na heel lang te hebben gezeten in de organisatiefase, bij het aantreden van deze regering en de nieuwe leiding van Biza in samenwerking met haar personeel, zij eindelijk uit de organisatiefase wordt gehaald naar de integratiefase”.

Belangrijke rol DNA

“De Nationale Assemblee heeft ook een belangrijke rol binnen dit geheel, want het gaat om wetgeving, alles wat het CBB doet moet zijn gestoeld op basis van wetgeving en we hebben een hele goede samenwerking”, luiden de woorden van DNA-voorzitter Marinus Bee tijdens zijn toespraak. Hij is van mening dat het CBB bezig is met een transformatieproces en de totale samenleving kan de W’o Kenki A Torie gedachtegang van het CBB merken. “Ik geloof erin dat in twee tot drie jaren deze organisatie heel hoog zal worden aangeschreven”.

Cookout

Na het formele gedeelte, waarbij de leiding van Biza en het CBB en de genodigden, waaronder, de voorzitter van DNA, de districtscommissaris van Paramaribo – Zuidwest, de directeur van e-Gov, afgevaardigden van Telesur, de directie, staf en personeel van Biza en de pers hebben toegesproken, werd de cookout geopend. Vanaf 11 uur ’s morgens konden zowel het Biza-personeel en ook burgers genieten van de heerlijke gerechten die zijn klaargemaakt.