Biza opo jari meeting Nickerie als waardering voor BvB-personeel


Biza opo jari meeting Nickerie als waardering voor BvB-personeel

Het jaar 2023 vormde voor het CBB een aanzienlijke uitdaging, maar dankzij de flexibiliteit van Minister Bronto Somohardjo en de inzet van het personeel kon het CBB ondanks de uitdagingen haar dienstverlening waarborgen, zegt Directeur Anastatia Kanapé-Pokie bij de opo jari meeting die het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft georganiseerd voor het personeel van de Bureaus voor Burgerzaken van Coronie en Nickerie.

Voor de CBB-topper is erg belangrijk geweest de lancering van de nieuwe module voor verhuizingen vanwege de cruciale betekenis voor de dienstverlening. Volgens deze nieuwe methode van aangifte van verhuizing is de verhuizer niet meer verplicht de aangifte alleen te doen bij het BvB waar hij staat ingeschreven, maar ook bij het BvB waar zijn nieuw adres staat geregistreerd. “We hebben gezien dat na de verkiezingen er een aantal onbestelde oproepingskaarten zijn en bij onderzoek is gebleken dat de oorzaak hiervan is het niet doorgeven van hun juiste adres door de burgers. Met de nieuwe module wil de organisatie ervoor zorgen dat de drempels die er zijn om een verhuizing te doen, worden weggewerkt en dat de burgers het juiste adres opgeven.”

Tijdens deze opo jari viering kreeg de Onderdirecteur Administratieve Diensten, Juanito Eijk ook de gelegenheid om het woord te geven. Volgens de ODAD heeft het personeel diverse uitdagingen het hoofd moeten bieden, waarbij niet alles is verlopen zoals werd verwacht. “Desondanks koesteren we optimistische verwachtingen voor het jaar 2024. We geloven dat er veel mogelijkheden zijn en dat we aanzienlijk meer kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de districten.”

Volgens Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken hebben diverse positieve ontwikkelingen plaatsgevonden, die duidelijk merkbaar waren binnen het district Nickerie. Enkele noemenswaardige prestaties zijn onder andere de decentralisatie van de dienstverlening door middel van de Service Units, de lancering van het BASS systeem, wijziging van de Personeelswet en het online plaatsen van de geboorteakten op de website van het Nationaal archief. Naast Minister Bronto Somohardjo, ODAD Juanito Eijk en Directeur Anastatia Kanapé-Pokie van het CBB waren ook aanwezig Joan Sanamin-Tajib, Onderdirecteur Financieel Beheer (ODFB) van Biza, Doreen Terborg, coördinator van de Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s), de staf van Biza en het CBB en de medewerkers van de BvB’s Coronie-Friendship, Nickerie-Nieuw Nickerie, Nickerie-Wageningen, Nickerie-Corantijnpolder, Nickerie-Paradise en Nickerie-Groot Henarpolder.