Erkenning


Erkenning is de manier om een kind dat buiten het huwelijk wordt geboren, een wettelijke vader te geven. De man die niet getrouwd is met de moeder van het kind kan op deze manier officieel het vaderschap op zich nemen. Bij erkenning gaat een man familierechtelijke betrekkingen aan met een kind. De erkenner krijgt onder andere een erfrechtelijke band met het kind en een onderhoudsplicht. Erkenning van een kind moet persoonlijk door beide personen op het Bureau voor Burgerzaken gebeuren, waar een der partijen staat ingeschreven. Aan te bevelen is dat de erkenning geschiedt bij het Bureau voor Burgerzaken van de woonplaats van het kind. Zowel de erkenner als de moeder moeten bij de erkenning aanwezig zijn. Indien het kind meerderjarig is (21 jaar of ouder), moet deze ook verschijnen en de akte mede ondertekenen.

Wat is nodig voor de erkenning van kinderen?

  • Identiteitskaart
  • Familieboekje
  • Gegevens van het kind/de kinderen
  • Bewijs van ongehuwde staat van de erkenner.

Wat zijn de voorwaarden om een kind te erkennen?

  • Erkenner moet 18 jaar of ouder zijn
  • Vrije toestemming van de moeder tot erkenning
  • Vrije toestemming van het kind tot erkenning, indien meerderjarig
  • Een man zou geen kind kunnen erkennen dat is geboren uit een moeder met wie hij vanwege te nauwe bloedverwantschap niet mag huwen (bijvoorbeeld zijn eigen moeder of zus)
  • Een gehuwde man mag een kind dat hij staande zijn huwelijk bij een andere vrouw heeft verwekt niet erkennen, zolang dat huwelijk nog intact is