Workshop voor CBB-personeel afdeling Paspoorten


Workshop voor CBB-personeel afdeling Paspoorten

Het hoofd van de afdeling Paspoorten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Herel Bodeutsch, heeft een mini workshop georganiseerd voor het personeel op 26 februari 2021. Het doel van deze workshop was om het personeel, maar vooral het nieuw personeel, de kneepjes van het “uitpakken van de aanvragen” aan te leren, zegt het afdelingshoofd. “Het is namelijk zo dat elke aanvraag welke afkomstig is vanuit een bureau voor burgerzaken (bvb) of één der consulaten gescreend wordt. Deze screening houdt in dat elke aanvraag en elk aangehecht paspoort wordt geanalyseerd. We noemen deze handeling “uitpakken”.

Volgens Bodeutsch wordt bij het “uitpakken” eerst gecontroleerd als het aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld. Er wordt gekeken als de foto voldoet aan de fotomatrix en als deze niet eerder is gebruikt in een voorgaand paspoort of Visa. Hierna volgt de analyse van het aangehecht paspoort, welke als volgt de volgende procedure heeft; de diverse stempels van de bezochte landen worden gelezen en aan de hand van deze stempels kan worden opgemerkt als de aanvrager langer dan één jaar uit Suriname is vertrokken. Tevens is het van belang om de diverse Visa te bestuderen. Bijvoorbeeld het afreizen van een aanvrager naar een visumplichtig land zonder visum is meestal een indicatie dat hij/of zij in het bezit is van een verblijfspas of verblijfsvergunning van een ander land.

“Gelet op het feit dat de bvb’s vaak genoeg verzuimen de screening te doen of soms de know how niet bezitten bij het in ontvangst nemen van de documenten was reden genoeg om het personeel bewust te maken van het feit dat de afdeling paspoorten voor de bvb’s een filter is. In het verleden is getracht om ook de ambtenaren van de bvb’s de technieken aan te leren. Er zal hieraan wederom worden gewerkt ”, vertelt Bodeutsch.

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vanwege de grootte van de groep en de vereiste covid-19 maatregelen, één der vergaderruimten, op verzoek ter beschikking gesteld. Behalve het personeel van de afdeling Paspoorten waren er ook medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) belast met consulaire werkzaamheden, aanwezig bij deze mini workshop. De deelnemers gaven aan het erg leerrijk te hebben gevonden en kijken uit naar een follow-up.