Inzet mobiele ID-unit voor bewoners Huize Ashiana


Inzet mobiele ID-unit voor bewoners Huize Ashiana

Het CBB heeft op vrijdag 18 februari 2022  middels inzet van haar mobiele ID-UNIT ID-kaarten voor de bewoners van Huize Ashiana gemaakt. Een ID-kaart moet persoonlijk worden aangevraagd. “Maar wij weten ook dat een aantal personen vanwege medische redenen zoals bedlegerigheid of meervoudige beperking niet persoonlijk naar een ID-booth kunnen om hun ID-kaart aan te vragen. Om ervoor te zorgen dat ook deze groep van personen tijdig over hun e-ID-kaart kan beschikken wordt de mobiele ID-UNIT ingezet”, zegt Priya Trilokie, leidinggevende op de afdeling Identiteitskaarten van het CBB. 

Directeur Brenda Van Daal van Huize Ashiana is erg tevreden met deze dienstverlening van het CBB. “Ik vind dit een fantastische service van het CBB naar de bewoners toe omdat wij weten dat de bejaarden wat moeilijk zijn in hun beweging”. “Ik vind het een goed idee, want bepaalde mensen kunnen niet lopen. Ik kan wel een beetje lopen dus zou er wel naar toe kunnen lopen, dus ik vind het goed, vertelt Paul Fransberg, een bewoner van het bejaardentehuis.

Voor het inzetten van onze mobiele ID-unit moet er eerst per schrijven een verzoek worden gericht aan de directeur van het CBB. In het schrijven moet worden aangegeven en bijgevoegd:

  1. Wie de ID-kaart moet maken
  2. of men nog in het bezit is van de oude ID-kaart
  3. een verklaring van de huisarts 
  4. de contact gegevens 

De brief kan worden afgegeven bij afdeling agenda of per mail of via WhatsApp gestuurd worden naar het secretariaat van de directeur van het CBB. Het email adres is secretariaalcbb@gmail.com en  het WhatsApp nummer is 8820083.

Volgens de nieuwe ID-kaartenwet zullen de oude model ID-kaarten, de PVC  en geplastificeerde ID-kaarten, na 14 maart 2022 niet meer geldig zijn. Vandaar dat wij de burgers oproepen om tijdig hun e-ID-kaart aan te vragen.