Directeur CBB krijgt bezoek van Sudobe


Directeur CBB krijgt bezoek van Sudobe

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Anastatia Kanapé-Pokie heeft op donderdag 30 september 2021 bezoek gehad van de Stichting Surinaamse Doven Belangen (Sudobe) in verband met Wereld Doven dag in de maand september. Zowel directeur Kanapé-Pokie als Rosita Etnel van Sudobe zijn trots op het feit dat het CBB medewerkers in dienst heeft die doof of slechthorend zijn. “En ze functioneren ook nog heel goed in onze organisatie.”, zegt de directeur. Tijdens dit bezoek heeft de stichting de directeur drie posters geschonken, die de doven zelf hebben ontworpen. Deze posters beelden de COVID-regels uit voor doven, hun alfabet en communicatietips voor horenden.

In Suriname zijn er uiteraard slechthorendheid en doofheid. Er zijn verschillende organisaties die opkomen in hun belangen en om hun levensbelevenis te verbeteren door hen in het bijzonder te voorzien van de algemene ontwikkeling en educatie, zodat zij kunnen deelnemen in de productieve sector. Dat de bewustwording onder de Surinaamse samenleving en de overheid de positieve kant opgaat is merkbaar aan de aanwezigheid van een tolk die op de Surinaamse televisie te zien is die in gebarentaal de ontwikkelingen in binnen- en buitenland vertaalt. In Suriname worden minstens drie gebarentalen gebruikt: de Nederlandse Gebarentaal (NGT), een eigen Surinaamse Gebarentaal en een dorpsgebarentaal in het marrondorp Kajana: de Kajana Gebarentaal.

Sinds 1958 wordt 'Werelddovendag' wereldwijd gevierd door nationale organisaties van doven. Deze dag werd in 1958 voor het eerst gelanceerd door de World Federation of theDeaf (WFD) onder de naam 'International Day of theDeaf'. De maand is niet toevallig gekozen, de WFD wilde met deze dag namelijk ook vieren dat het in september 1951 was opgericht. Internationaal wordt 'Werelddovendag' op de laatste zondag van september gevierd. Vaak is er een hele week (de laatste week van september) extra aandacht voor doven.De doelstellingen van deze dag zijnbekendheid geven aan doof zijn en gebarentaal, opkomen voor de rechten en belangen van doven, voorlichting geven aan doven en horenden en gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten.