CBB opent 19e ID-booth


CBB opent 19e ID-booth

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft op maandag 20 september haar 19e ID-booth geopend. Deze is gevestigd in het oud Surpostgebouw aan het Kerkplein, ingang keizerstraat. De officiele opening geschiedde in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) Bronto Somohardjo, directeur van BiZa Nasier Eskak, een vertegenwoordiger van de SPSB Sharon Neral en CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie.

Tijdens de officiele opening werd een naambord onthuld, de eerste e-ID aangemaakt en hiertoe de handelingen aan de aanwezigen gedemonstreerd. Vertegenwoordiger van de SPSB, Resource Manager Sharon Neral zegt in haar toespraak dat de directie van de bank ook een bijdrage wil leveren in het toegankelijker maken voor het aanmaken van ID-kaarten, omdat dit bescheiden een plicht is voor de Surinamer. De directie van de SPSB heeft daarom het verzoek ingewilligd voor het tijdelijk beschikbaar stellen van de ruimte die pas is gerenoveerd. Minister Somohardjo doet een korte en krachtige oproep tijdens zijn spreekbeurt naar de samenleving toe door te zeggen dat ID-plichtigen hun ID kaart moeten gaan laten aanmaken. “Want anders ga je boete betalen”. Hij is de SPSB zeer erkentelijk voor hun bijdrage door de ruimte ter beschikking te stellen.

CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie geeft aan dat er thans landelijk 19 actieve ID-booths zijn, en wordt hiermee de concentratie op de ID-units verspreid. Zij benadrukt dat de ID-booth Paramaribo-Centrum, de 19e die is geopend, voor alle ID-gerechtigde burgers is die ingeschreven staan op de bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) Paramaribo-Centrum en Paramaribo-Latour. De Biza-minister heeft, ter tegemoetkoming aan de groep die de 17e jaar reeds hebben bereikt en hun id nog niet op orde hebben, de ontheffing verleend door hen vrij te stellen van de boete ad SRD 200,= en kosten ad SRD 75,=. Hen wordt de gelegenheid geboden om de periode van dinsdag 20 september tot en met woensdag 20 oktober 2021 alsnog hun plicht te voldoen. De openingstijden zijn hiervoor eveneens verruimd en geldt deze verruiming voor alle 19 ID-units landelijk.