BvB-medewerkers ID-booth krijgen opfriscursus ID


BvB-medewerkers ID-booth krijgen opfriscursus ID

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft in de periode van 19 oktober tot en met 4 november 2023 een trainingssessie verzorgd aan de medewerkers van de verschillende ID-booths. Tijdens deze sessie hebben Ida Gonsalves Jardin de Ponte, coördinator van de werkgroep ID-kaarten, Priya Trilokie, leidinggevende van de afdeling ID-kaarten van het CBB en Vijayendra Chotkan, vertegenwoordiger van Printhouse Suriname, uitgebreid gesproken over de richtlijnen voor het aanvragen en afhalen van ID-kaarten.

Gonsalves Jardin de Ponte ziet deze training als een opfrissing voor medewerkers van de verschillende ID-booths, aangezien zij al verschillende taken uitvoeren met betrekking tot het aanvraag- en uitgifteproces van ID-kaarten. “De informatie in de syllabus omvat alle beleidsinstructies.” Haar doel met de training is uniformiteit bevorderen in werkwijzen bij de verschillende ID-booths en het zorgvuldige werk van de medewerkers ondersteunen, om zo een vlottere communicatie tussen medewerker en klant te bewerkstelligen.

CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie heeft de medewerkers toegesproken en benadrukt de cruciale rol van deze trainingssessie. “We hebben enkele zorgpunten geïdentificeerd en het is essentieel dat onze organisatie ingrijpt om te voorkomen dat deze problemen in de toekomst herhalen.” Tot slot wijst de CBB-leider op de grote verantwoordelijkheden van medewerkers bij de verwerking van aanvragen en de uitgifte van ID-kaarten.