Religieuze Huwelijken


Op de afdeling Religieuze Huwelijken zijn ondergebracht de Aziatische registers van de Burgerlijke Stand. De inhoud van deze registers zijn tot stand gekomen op basis van de Aziatische wetgeving, zoals die gold vóór juni 2003.

De afdeling Religieuze Huwelijken is belast met:

 1. Het verstrekken van duplicaat huwelijks- en verstotingsbewijzen uit de Aziatische registers van de Burgerlijke Stand;
 2. Het verstrekken van verklaringen betreffende naamsveranderingen (NV-verklaringen) voor het plaatsen van de nodige kantmeldingen in diverse akten van de registers van de Burgerlijke Stand;
Wat is een P.I.O. verklaring?

Een P.I.O. verklaring is een verklaring waarin het verwantschap van de aanvrager met een Indiase (voor)ouder die als immigrant uit India naar Suriname is gekomen, wordt vastgelegd.

Wie komt in aanmerking?

Een ieder verwant aan een Indiase (voor)ouder tot en met de vierde graad mag een aanvraag doen voor een P.I.O. verklaring.

Na de aanvraag wordt een gedegen onderzoek in verscheidene registers w.o. de immigrantenregisters en de database van het Nationaal Archief Suriname (NAS) gedaan en aan de hand van het resultaat van dit onderzoek wordt de P.I.O. verklaring al dan niet opgemaakt.

Met de P.I.O verklaring kan bij de Indiase Ambassade alhier een P.I.O. card worden aangevraagd.

Vermeldenswaard is dat de Indiase Ambassade in Nederland afstammingen tot en met de zesde graad accepteert.

Waarom een P.I.O. verklaring?

Een PIO card geeft recht op toegang tot India zonder dat er apart nog een visum is vereist.

Enkele voordelen die een P.I.O. card biedt:
 • voor onbeperkte tijd in India mogen verblijven
 • een bankrekening in India kunnen openen
 • onroerend goed in India mogen kopen
 • kunnen werken in India

Het verstrekken van een inlichtingenstaat. In een inlichtingenstaat wordt na gedegen onderzoek zoveel als mogelijk de familierelaties tot en met de voorouder die immigrant was, vastgelegd.

Het jaarlijks opmaken van huwelijksbewijzen t.b.v. huwelijksjubilea van 50, 60 en 70 jaren a.d.h.v. Aziatische huwelijksregisters. De huwelijksbewijzen worden via de afdeling Agenda doorgestuurd naar het Districtcommissariaat, Kabinet President, Minister Binnenlandse Zaken,– Raad van Ministers,– Nationaal Informatie Instituut voor verdere afhandeling;

Het bijwerken van familieboekjes met bijvoorbeeld burgerlijke staat (gehuwd/ gescheiden, geboorte van kind(deren);

Overzicht van de verschillende activiteiten met hun wachttijden en benodigde documenten
 • Verstrekken van duplicaat huwelijks- en verstotingsbewijzen
  • Aanvragen via: de verschillende Bureaus voor Burgerzaken
  • Wachttijd: 3 werkdagen
  • Benodigde documenten: Familieboek, origineel huwelijksbewijs, ID-kaart
 • Verstrekken van NV-verklaringen
  • Aanvragen via: Loket 11, afd. Registerkamer en de BvB’s
  • Wachttijd: Afhankelijk van het onderzoek na 1 tot 2 werkdagen
  • Benodigde documenten: Familieboek, ID-kaart
 • Verstrekken van P.I.O.-verklaringen
  • Aanvragen: persoonlijk of via een gemachtigde
  • Wachttijd: 3 werkdagen
  • Benodigde documenten: Kopie paspoort, familieboekje, ID-kaart e.a relevante informatie
 • Jaarlijks verzenden van huwelijksbewijzen voor huwelijksjubilea van 50, 60, en 70 jaren
  • Aanvragen: Wordt tussen de maanden juli en oktober opgemaakt, vóór aanvang van een nieuw jaar
  • Wachttijd: Wordt rechtstreeks aan belanghebbende(n) verstrekt maar via de afdeling DIV doorgestuurd naar DC-Kabinet Pres-Min Biza-RvM- NII voor verdere afhandeling
  • Benodigde documenten: Kopie familieboekje, ID-kaart