Paspoorten


Het Caricom paspoort

Welke typen paspoorten kan de burger aanvragen?

 • Nationale paspoorten
 • Zaken paspoorten
 • Noodpaspoorten (in speciale gevallen)

Wat heeft u nodig bij een paspoortaanvraag?

 • Volledig ingevuld aanvraag formulier, voorzien van de handtekening in het daarvoor bestemde vakje (Dit gebeurt op uw wijkkantoor)
 • 2 recente (niet ouder dan 3 maanden en niet eerder gebruikt in een paspoort) kleuren pasfoto’s met duidelijke weergave van het gezicht; moet voldoen aan de pasfoto-eisen
 • Recente gelegaliseerde geboorteakte indien u in het buitenland geboren bent of voor het eerst een Caricom paspoort aanvraagt
 • Indien u in het buitenland bent erkend en de verwerking daarvan nog niet heeft plaatsgehad in Suriname, een recente gelegaliseerde erkenningsakte overleggen.
 • De vervallen paspoorten
 • Een geboorte akte, indien de aanvrager een baby betreft.
 • Indien u in het bezit bent van een verblijfpas van een ander land vb: carte de sejour/ Eu pasje/greencard, dient u een kopie hiervan te overleggen.
 • Politie verklaring indien uw paspoort in ongerede is geraakt.
 • Verklaring van beschadiging invullen (deze krijgt u bij het indienen van de aanvraag als u een beschadigd paspoort inlevert)
 • Indien de aanvrager een baby betreft (0-2jr) dient u een geboorteakte te overleggen

Instructies voor het invullen van het paspoortaanvraag formulier:

 • Download en print het aanvraagformulier uit
 • Gelieve uw persoonsgegevens en alle andere gevraagde informatie in blokletters te invullen met een blauw schrijvende pen
 • Plaatst u uw handtekening in het daarvoor bestemde vakje (met blauw schrijvende pen). Dit geldt ook voor kinderen die het schrijven nog niet geleerd hebben. Indien u niet in staat bent uw handtekening te plaatsen vermeldt u “not able to sign” Let op: niet buiten de lijnen uw handtekening plaatsen.
 • Indien u jonger bent dan 18 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Voor wettige kinderen is de toestemming van beide ouders (wettelijke vertegenwoordigers) nodig.
 • De pasfoto’s (2) niet aanhechten aan de aanvraag. Dit zal na goedkeuring van de foto door de ambtenaar zelfs aangehecht worden.

Tezamen met de benodigde ondersteunende documenten levert u dit aanvraag formulier persoonlijk in op het wijkkantoor waar u ingeschreven staat.

Voor minderjarigen geldt tevens dat bij wettige kinderen beide ouders (wettelijke vertegenwoordigers) aanwezig moeten zijn bij de indiening met medeneming van hun identiteits bewijs en familieboek. Voor natuurlijke en erkende kinderen is slechts de aanwezigheid van de moeder of de wettelijke vertegenwoordiger vereist.

De leges worden voldaan bij de kassa van het desbetreffend wijkkantoor.

Let op

Vraagt u ten alle tijden naar uw kwitantie en ziet u erop toe dat deze correct is. Uw kwitantie zorgvuldig bewaren, want hiermee haalt u uw paspoort op.

Hulp nodig?

Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact maken opnemen met de locatie waar u de aanvraag gaat indienen.

Download hier het paspoort aanvraagformulier

Is verlenging van het paspoort mogelijk?

Met de introductie van het nieuwe systeem worden verlopen paspoorten niet meer verlengd, maar vernieuwd. Tevens is het bijschrijven van kinderen in het paspoort van de moeder niet meer mogelijk. Elk kind krijgt een eigen paspoort.

Waar doet u een paspoort-aanvraag?

U doet uw paspoortaanvraag op het Bureau voor Burgerzaken waarin het bevolkingsregister u ingeschreven staat.

Hoeveel betaalt u voor het paspoort?

 • Srd 300 voor een nationaal paspoort
 • Srd 500 voor een zakenpaspoort
 • Srd 400 voor een beschadigd paspoort ongeacht als deze reeds vervallen is
 • Srd 500 voor een gestolen of verloren paspoort
 • Srd 1000 voor een beschadigd/verloren/gestolen zakenpaspoort

Wat is de wachttijd?

Minimaal 3 (drie) weken na afgifte van de aanvragen aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken met name de afdeling Paspoorten. In piekperiode kan de wachttijd langer zijn. Ook voor de verafgelegen Bureaus voor Burgerzaken kan deze wachttijd verschillen. Indien er aanvullend onderzoek t.a.v uw identiteit of geboorteakte gepleegd moet worden, kan de wachttijd langer zijn.

Is bespoediging mogelijk?

Bespoediging, dat wil zeggen verkorting van de wachttijd van 3 weken, is wel mogelijk. U dient hierbij te overleggen:

 • Een dienstbrief, in geval van een dienstreis;
 • Bewijs van overlijden, in geval u vanwege een sterfgeval naar het buitenland moet afreizen en u de familierelatie met de overledene kunt bewijzen;
 • Attest van een specialist, in geval u voor medische doeleinden naar het buitenland moet vertrekken.

Wat te doen als mijn paspoortaanvraag 'on hold' is gezet?

Indien uw paspoort door een of andere redenen niet afgehandeld kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en dient u verdere instructie van de ambtenaar op te volgen.

NODIG OM TE WETEN
 • Wacht niet tot het laatste moment om uw paspoort aan te vragen.
 • Uw paspoort moet minimaal 6 maanden geldig zijn als u wenst te reizen.
 • Let erop dat de juiste persoonsgegevens op uw aanvraagformulier staan vermeld. Vermeld altijd uw telefoonnummer (liefst mobielnummer) op het aanvraagformulier. Gaat u na of uw geboorteakte helemaal correct is, vooral in geval van erkenning en mogelijke schrijf- en spelfouten.
 • Gaat u zorgvuldig om met uw paspoort; het paspoort blijft ten alle tijden staatsbezit.
 • Het paspoort wordt aan u in bruikleen verstrekt.