Identiteitskaart


Instructie betreffende aanvraag id-kaart
I. De eerste aanvraag
A.Te overleggen documenten
 1. Aanvrager Surinamer
  1. Geboren in Suriname: familieboekje of geboorteakte
  2. Geboren buiten Suriname: geboorteakte gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel
Noot 1:

Van ingezetenen die in het bevolkingsregister zijn opgenomen met inachtneming van de ten tijde van de opname geldende regels, wordt de aanvraag ook opgenomen. Let wel: Deze bepaling geldt specifiek voor reeds ingeschreven personen.

 1. Aanvrager vreemdeling
  1. a. Geboren in Suriname: familieboekje of geboorteakte
   b. Geboren buiten Suriname: geboorteakte gelegaliseerd of voorzien van apostille
   Op deze groep is noot 1 ook van toepassing.
  2. Het geldige paspoort voorzien van stempels van de Vreemdelingendienst, Vreemdelingenregistratie en het inschrijvingsstempel van het Bureau voor Burgerzaken.
  3. Het originele verblijfsdocument voor onbepaalde tijd of vestiging
B. Vereisten ter bevestiging of verificatie van de identiteit van de aanvrager

Van personen die van rechtswege de Surinaamse nationaliteit bezitten en voor het eerst een id-kaart aanvragen, geldt dat naast de te overleggen documenten een daartoe bevoegde, meerderjarige persoon met een geldige Surinaamse id-kaart of een geldig paspoort, meekomt ter bevestiging van de identiteit van de aanvrager.

Bevoegde personen zijn:

 1. Een bloedverwant tot in de derde graad of
 2. de wettelijke vertegenwoordiger (voogd/curator) of
 3. een door een instantie/instelling daartoe aangewezen persoon.
 • Ad.1 Bewijsstukken inzake het verwantschap tussen aanvrager en de bloedverwant:
  1. Ouder: familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager of geboorteakte van de aanvrager
  2. Grootouder: familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager
  3. Overgrootouder: familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager en familieboekje van de grootouder van de aanvrager
  4. Broer of zus: familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager
  5. Oom of tante (broer of zus van één der ouders): familieboekje van de ouder(s) van de aanvrager en familieboekje van de oom of tante of van de grootouders van de aanvrager
 • Noot 2:

  Bij het niet kunnen overleggen van het familieboekje kan het verwantschap aan de hand van een of meer geboorteakte(n) worden aangetoond.

  Noot 3:

  Indien de aanvrager over een stamboom beschikt, kan het verwantschap ook daarmede worden aangetoond. Let wel: uit het familieboekje, geboorteakte(n) of stamboom moet steeds het verwantschap tussen de aanvrager en de meekomende persoon te herleiden zijn.

 • Ad.2 Bewijsstukken wettelijke vertegenwoordiger of een aangewezen persoon.
  1. Wettelijke vertegenwoordiger
   • Voogd: officiële documenten waarin de voogdijvoorziening is vastgelegd.
   • Curator: officiële documenten waarin de onder curatele stelling is vastgelegd.
  2. Een aangewezen persoon

   Voor aanvragers opgenomen in een gesticht of instelling, de door de directeur van deze instelling of inrichting , schriftelijke aanwijzing van de begeleidende persoon, die instaat voor de identiteit van de aanvrager.

C. Verificatie of bevestiging van de identiteit van de aanvrager, bezittende een vreemde nationaliteit

Indien de aanvrager een vreemdeling is, wordt de identiteit geverifieerd met diens geldig paspoort. Indien de identiteit niet met zekerheid kan worden vastgesteld zal een bloedverwant tot in de derde graad moeten meekomen ter bevestiging van de identiteit.

II. De aanvraag vervanging id-kaarten

Te overleggen documenten:

 1. De eerder uitgegeven id-kaart;
 2. Indien de aanvrager vreemdeling is tevens:
  1. Het geldige paspoort voorzien van de stempels van Vreemdelingendienst, Vreemdelingenregistratie en het inschrijvingsstempel van het  Bureau voor Burgerzaken.
  2. Het geldige Verblijfsdocument voor onbepaalde tijd of vestiging
 3. Bij het niet kunnen overleggen van de eerder uitgegeven id-kaart vanwege:
  1. verlies: overlegging van een schriftelijke verklaring inzake de reden;
  2. diefstal: een verklaring van aangifte of proces-verbaal afgegeven door de politie indien de aanvrager dit niet kan overleggen, geldt het bepaalde onder punt 3a;
  3. brand: een verklaring afgegeven door de brandweer indien de aanvrager dit niet kan overleggen, geldt het bepaalde onder punt 3a.
III. Richtlijnen betreffende de gezichtsopname

Bij de gezichtsopname wordt het volgende in acht genomen:

 1. geen strapless, off-shoulder of okselmouw kleding;
 2. geen diensttenue of uniform, geen camouflagekleding;
 3. geen witte kleding en/of hoofdbedekking;
 4. geen oorbellen bij heren;
 5. niet meer dan één paar oorbellen bij dames;
 6. geen piercings in het gezicht;
 7. geen bril;
 8. hoofd onbedekt, tenzij het vanwege geloofsovertuiging bedekt is.
Voorlopige aanduiding van de BvB’s in verband met de aanvraag van de eID– kaart
Aanvragen van ID- plichtige burgers van Afhandeling bij BVB Adres Telefoonnummer
PAR’BO - FLORA PAR’BO - FLORA (1) Mr.J.Lachmonstr.170 490310
PAR’BO - LATOUR
PAR’BO - COMBÉ PAR’BO - COMBÉ (2) Sommelsdijckstr. 470886
473727
PAR’BO - CENTRUM
SIPA - PARBO
BROK - KWAKOEGRON
PAR’BO - KWATTA
WANICA - KWATTA
PAR’BO - KWATTA (3) Kwattaweg 515 435750
435945
PAR’BO - SANTODORP
WANICA - SANTODORP
WANICA - LEIDING
SAR’CA - LEIDING
SAR’CA - JARIKABA
WANICA - LELYDORP WANICA - LELYDORP (4) Tawajariweg 0368543
0366123
WANICA - PAD V.WANICA
WANICA - KOEWARASAN
WANICA - HOUTTUIN
PARA - LA VIGILANTIA PARA - LA VIGILANTIA (5) Kiezelweg 35 tot 38
(ingang La Vigilantia 212)
0323375
PARA - ONVERWACHT
WANICA - DOMBURG
COMM - MEERZORG COMM - MEERZORG (6) Oost-West Verb. 200 0354003
COMM - NW.AMSTERDAM
COMM - TAMANREDJO
COMM - ELLEN
COMM - ALLIANCE
SAR’CA - GRONINGEN SAR’CA - GRONINGEN (7) Sidodadiweg 3 0327131
0377173
SAR’CA - KAMPONG BAROE
SAR’CA - TIJGERKREEK
SAR’CA - CALCUTTA
NICK - NW. NICKERIE NICK - NW. NICKERIE (8) Koulenstraat 6 0231404
0231224
0231760
SIPA - APOERA
NICK - HENAR NICK - HENAR (9) Pandanrijstweg
Gr.Henarpolder
0234480
NICK - WAGENINGEN
NICK - CORANTIJN NICK - CORANTIJN (10) Corantijnpolder Serie 13 0231497
NICK - PARADISE
CORONIE - FRIENDSHIP CORONIE - FRIENDSHIP Geraniumstraat 0235113
MAROWIJNE - ALBINA MAROWIJNE - ALBINA (12) Lt. Weyneweg 342076
MAROWIJNE - MOENGO
MAROWIJNE - GALIBI
BROK’DO - CENTRUM BROK’DO - CENTRUM (13) Brokopondo Centrum
BROK’DO - KLAASKREEK
BROK’DO - BROWNSWEG
BROK’DO - SARAKREEK
SIPA - ATJONIE SIPA - ATJONIE (14) Atjoni
SIPA - DEBIKÉ
Kosten en Boetes ID-kaart
Aanvraag Kosten Boete Opmerkingen
Inruilen vorige pvc of eerder uitgegeven geldige, vervallen of beschadigde (doch leesbaar) ID-kaart Kosteloos Geen Geldig t/m 17-03-2022
Eerste ID-kaart (e-ID) aanvrager 16 t/m 17 jaren Kosteloos Geen
Eerste ID-kaart (e-ID) vanaf 18 jaren Kosteloos Geen Geldig t/m 17-09-2019
SRD 75,- SRD 200,- m.i.v.
18-09-2019
Eerste ID-kaart (e-ID) vanaf 18 jaren met brief directeur CBB inzake vrijstelling kosten Geen Geen m.i.v.
18-09-2019
Vervanging ID-kaart (e-ID) binnen 30 werkdagen voor de vervaldatum SRD 75,- Geen
Vervanging ID-kaart (e-ID) vanaf de vervaldatum SRD 75,- SRD 200,-
Vervanging ID-kaart (pvc of eerder uitgegeven) wegens verlies SRD 75,- Geen
Vervanging ID-kaart (e-ID) wegens verlies SRD 75,- Cummulatieve boete:
1e keer 1xsrd 75,-
2e keer 2xsrd 75,-
3e keer 3xsrd 75,-
Enz..

Vervanging ID-kaart (pvc of eerder uitgegeven) wegens beschadiging of daarop door de houder of anderen aangebrachte aantekeningen Kosteloos Geen Geldig t/m 17-09-2019
SRD 75,- Geen m.i.v.
18-09-2019
Vervanging ID-kaart (e-ID) wegens beschadiging of daarop door de houder of anderen aangebrachte aantekeningen SRD 75,- Cummulatieve boete:
1e keer 1xsrd 50,-
2e keer 2xsrd 50,-
3e keer 3xsrd 50,-
m.i.v.
18-09-2019
Vervanging ID-kaart (pvc of eerder uitgegeven) wegens Brand onder overlegging van een verklaring van de brandweer Kosteloos Geen Geldig t/m 17-09-2019
SRD 75,- Geen m.i.v.
18-09-2019
Vervanging ID-kaart (e-ID) wegens Brand onder overlegging van een verklaring van de brandweer SRD 75,- Geen
Vervanging ID-kaart (pvc of eerder uitgegeven) of e-ID wegens Brand onder overlegging van een verklaring van de brandweer. *schriftelijke ontheffing v.d. minister inzake de kosten Geen Geen
Vervanging ID-kaart (pvc of eerder uitgegeven) wegens diefstal onder overlegging van een verklaring van aangifte of het proces verbaal v.d. ambtenaar van politie Kosteloos Geen Geldig t/m 17-09-2019
SRD 75,- Geen m.i.v.
18-09-2019
Vervanging ID-kaart (e-ID) wegens diefstal onder overlegging van een verklaring van een aangifte of het proces verbaal v.d. ambtenaar van politie SRD 75,- Geen
Vervanging ID-kaart (pvc of eerder uitgegeven) of e-ID Wegens diefstal onder overlegging van een verklaring van een aangifte of het proces verbaal vd ambtenaar van politie. *schriftelijke ontheffing van de minister inzake de kosten Geen Geen
Bij verlies van het afhaalbewijs van de ID-kaart SRD 5,- Geen

* m.i.v.= met ingaande van