Huwelijken


Het huwelijk is een wettelijke verbinding tussen twee personen. Er zijn twee mogelijkheden tot het aangaan van een huwelijk in Suriname:

 1. Het burgerlijke huwelijk
 2. Het religieuze of godsdienstige huwelijk

Bij de huwelijksaangifte dient kenbaar te worden gemaakt op welke manier het huwelijk zal worden voltrokken.

Algemene vereisten voor het aangaan van een huwelijk:
 • Ongehuwd zijn
 • De man moet 17 jaar of ouder en de vrouw 16 jaar of ouder zijn
 • Toestemming van de ouders is vereist indien de leeftijd van 21 jaar nog niet is bereikt (minderjarig)
 • Indien men eerder gehuwd was, ook het bewijs van huwelijksontbinding (overlijdensakte, echtscheidingsakte, verstotingsakte) indienen

Waar wordt de huwelijksaangifte gedaan?

De huwelijksaangifte is de verklaring van twee toekomstige echtgenoten die willen huwen. De aanstaande echtgenoten moeten samen aangifte doen bij het Bureau voor Burgerzaken van de woonplaats van van hen. Woont van hen in het buitenland en kan die niet aanwezig zijn voor de aangifte, dan bestaat de mogelijkheid om de aangifte vooraf te doen door middel van een gelegaliseerde schriftelijke verklaring tot aangifte van het huwelijk van het land van afkomst.

In het geval van een religieus huwelijk kan de religieuze huwelijksambtenaar ook de aangifte doen, indien hij daartoe door het bruidspaar is gemachtigd.

 • Bij de aangifte dient te worden aangegeven op welke manier het huwelijk moet worden voltrokken.
 • Het burgerlijke huwelijk wordt voltrokken door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de trouwzaal van het Bureau voor Burgerzaken.
 • Het religieuze huwelijk wordt voltrokken door de religieuze huwelijksambtenaar bij een religieuze gelegenheid.


Let wel:

"Een religieus huwelijk kan alleen worden voltrokken door een huwelijksambtenaar van uw religieuze organisatie."De aangifte dient op zijn kortst 3 weken (21 dagen) voor de voltrekking van het huwelijk plaats te vinden. De huwelijksaangifte is 1 jaar geldig.


Wat neemt u mee bij de huwelijksaangifte?

Surinamers:

 1. Legitimatie: ID kaart, Paspoort, (Let op: Surinaamse Nationaliteit)
 2. Geboorteakte
 3. Burgerlijke staat: Ongehuwde staat
 4. Indien gescheiden: Een echtscheidingsakte + een verklaring dat u na uw echtscheiding niet bent hertrouwd.
 5. Indien weduwe of weduwnaar: Een overlijdensakte en een verklaring, waaruit blijkt dat u na het overlijden van uw man of vrouw niet bent hertrouwd.

Welke bescheiden moeten er bij een huwelijk met een vreemdeling worden overgelegd?

Bij vreemdelingen:

 1. Legitimatie: uitsluitend paspoort met een geldige toelating of een geldig kort verblijf.
 2. Geboorteakte: Indien buiten Suriname geboren (voorzien van apostille stempel)
 3. Burgerlijke staat: Ongehuwde staat (voorzien van apostille)
 4. Indien gescheiden: Een echtscheidingsakte + een verklaring dat u na uw echtscheiding niet bent hertrouwd (voorzien van apostille stempel)
 5. Indien weduwe of weduwnaar: Een overlijdensakte en een verklaring, waaruit blijkt dat u na het overlijden van uw man of vrouw niet bent hertrouwd (voorzien van apostille stempel).

Alle stukken die in het Engels, Spaans, Portugees, Chinees, enz. staan, vertalen in het Nederlands door een beëdigde tolk.


Let wel:

"In de trouwzaal is er een beëdigde tolk nodig, anders gaat het huwelijk niet door."


Deze stukken dienen uitsluitend origineel en gelegaliseerd te zijn door de bevoegde autoriteit van het land van afkomst.
Alle documenten in een vreemde taal dienen door de beëdigde tolk in het Nederlands te worden vertaald.