Bekendmaking


Langere wachttijd afhandeling paspoortaanvraag

Paspoorten

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB) brengt u hierbij het volgende onder uw aandacht.

Het Surinaams paspoort, dat als reisdocument dient voor alle Surinamers, wordt aangevraagd op het Bureau voor Burgerzaken (BvB) van de plaats van inschrijving. De aanvraag wordt opgestuurd naar de afdeling Paspoorten op het hoofdkantoor van het CBB voor verdere afhandeling en productie. Na de productie en ondertekening wordt het teruggestuurd naar het BvB voor de afgifte. Het is ook voor u als burger belangrijk dat u kennis draagt van het feit dat de aanvragen vooralsnog niet digitaal vanuit de BvB’s naar het hoofdkantoor worden opgestuurd.

In de periode juli, augustus en september 2021 is er een groot aantal paspoortaanvragen gedaan. De COVID-situatie op de werkvloer, het groot aantal aanvragen dat afgehandeld moet worden en enkele technische onderbrekingen hebben erin geresulteerd dat de wachttijd langer is dan normaal.

Gelet op de huidige situatie wordt u geadviseerd uw aanvraag minimaal twee maanden vóór de datum dat u uw paspoort wenst te ontvangen, te doen. Het paspoort mag ook zes maanden voor de vervaldatum worden aangevraagd.

In geval van ziekte, overlijden, dienstreis en reizen voor sport- en studiedoeleinden, bestaat wel de mogelijkheid voor bespoediging voor de afhandeling van uw paspoortaanvraag. U meldt zich dan aan bij de spoedbalie van de afdeling Paspoorten op het CBB hoofdkantoor met medeneming van de vereiste onderliggende stukken. Voor alle gevallen die niet onder de categorie spoedgevallen voorkomen, dient u uw paspoort zoals geadviseerd tijdig aan te vragen.

Aan de samenleving wordt gevraagd met het bovenstaande rekening te houden.


De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken,
Mw. Anastatia Kanapé-Pokie