FAQ


Neen, de registratie vindt persoonlijk plaats.

Neen, alleen originele documenten worden geaccepteerd.

De wachttijd van een paspoort is gesteld op minimaal 3 weken nadat de aanvragen op de afdeling paspoort afgegeven zijn. In de piekperioden kan deze wachttijd langer zijn

  • Voor het reizen moet uw paspoort minimaal 6 maanden geldig zijn. Dus ongeveer 8 maanden voor vervaldatum van uw paspoort kunt u de nieuwe reeds aanvragen.
  • Indien  uw paspoort vol gestempeld is.
  • Indien uw geldig paspoort beschadigd is.
  • Indien uw persoonsgegevens gewijzigd zijn.

Indien uw paspoort verloren/gestolen is dient u direct aangifte te doen bij de politie. U ontvangt dan een politie verklaring ( let wel geen bewijs van aangifte) waarmee u een nieuw paspoort kunt aanvragen

Surinamers wonende in het buitenland moeten hun paspoort aanvragen bij desbetreffende surinaamse vertegenwoordiging. Indien er in het land waar u woonachtig bent geen diplomatieke vertegenwoordiging is kunt u iemand machtigen in Suriname om uw paspoort- zaken af te handelen. Informatie hieromtrent kunt u inwinnen op de afdeling paspoorten.

Vanaf 2004 is het niet meer mogelijk uw kind in uw paspoort te laten bijschrijven. Een ieder krijgt een eigen paspoort.

Indien vanwege enige reden uw aanvraag niet verder afgehandeld kan worden wordt u middels een sms-bericht hiervan op de hoogte gesteld. U dient dan verder in contact te zijn met het kantoor waar u de aanvraag ingediend heeft.

Documenten (zoals geboorteakte, bewijs van burgerlijke staat, erkenningsakte, huwelijksakte etc.), afkomstig uit lidlanden van het apostilleverdrag moeten voorzien zijn van een apostillestempel, terwijl documenten afkomstig uit landen die geen lid zijn van het apostilleverdrag moeten zijn gelegaliseerd.
Uitsluitend originele documenten en allemaal in de nederlandse taal.