Demografische Statistieken


Het Centraal Bureau voor Burgerzaken is verantwoordelijk voor het vastleggen en verwerken van enkele belangrijke gebeurtenissen.

Deze gebeurtenissen zijn:

 • Geboorten
 • Overlijden
 • Huwelijken
 • Echtscheidingen
 • Erkenningen
 • Verhuizingen

Aan de hand van deze gegevens worden er bevolkingsstatistieken samengesteld. Deze statistieken zijn bijzonder belangrijk, omdat ze als basisgegevens kunnen dienen voor verschillende doeleinden, voornamelijk voor datagebruikers zowel nationaal als internationaal.

Voor het samenstellen van deze statistieken is de afdeling Demografische Statistieken verantwoordelijk.

Deze afdeling komt jaarlijks uit met een publicatie “Demografische Data Suriname”. Deze publicatie omvat statistische gegevens omtrent personen, relaties, feiten en/of gebeurtenissen.

In de publicatie zijn naast de cijfers over het recente jaar, ook enkele cijfers van de voorgaande jaren opgenomen.

In de publicatie zijn tabellen opgenomen over:

 • De bevolking
 • Geboorten
 • Overlijden
 • Huwelijken
 • Echtscheidingen
 • Erkenningen
 • Binnenlandse migratie
 • Immigratie
 • Emigratie

Deze onderdelen worden in de publicatie nader uitgewerkt.

Procedure voor de aanvraag van Demografische data:

 • Een schriftelijk verzoek moet worden gericht aan de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)
 • In het schriftelijk verzoek moet:
  • duidelijk blijken wie de aanvrager is
  • waar van toepassing moet de naam van de instantie, bedrijf, vereniging (met bedrijfslogo of stempel) worden vermeld.
  • de handtekening van de aanvrager worden geplaatst en indien de aanvrager student is tevens de handtekening van een leidinggevende van het desbetreffende instituut van de vakdocent.
  • duidelijk blijken om welke data het gaat en voor welk doel de data wordt opgevraagd
  • het contactnummer worden vermeld.
 • De minimale wachttijd na ontvangst van het verzoek is een week.
 • Indien de opgevraagde data niet beschikbaar is wordt de aanvrager daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

De prijs per publicatie is SRD 150,-.

Contactgegevens

Bij onduidelijkheden of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Demografische Statistieken
Tel: 494362/ 499239 toestel 237