Centrale Mutatie Verwerking Unit


CMVU is verantwoordelijk voor het bijhouden van de digitale bevolkingsadministratie. De verwerking van alle persoonsgegevens van geheel Suriname, ongeacht de nationaliteit en de ingezetenschap. Hierdoor wordt de samenhang van de persoonsgegevens getoetst naar correctheid. Deze toetsing wordt in samenwerking met de verschillende BvB’s en specifieke afdelingen van het CBB gecompleteerd. Het einddoel is de juiste persoonlijke informatie op elk document die uitgegeven wordt aan de burger door tussenkomst van de de BvB’s. De verwerking vindt plaats d.m.v. documenten. Deze worden mutaties genoemd. Deze mutaties worden onderverdeeld in:

 • Verhuisbiljetten
 • Viervoudige mutaties
 • 5a kaarten
 • 5b kaarten
 • Centrale Persoons kaarten(CPK)
 • Paspoortaanvragen
 • Akten van de burgerlijke stand
 • Uitdraai CBA
 • Lijsten uit CBA
 • Hulppersoonskaarten(HPK)
 • Overige documenten

Er zijn vier redenen waarom een burger zich persoonlijk zou moeten aanmelden op deze afdeling met de verplicht, te overleggen documenten:

 1. Opname in het CBA:
  • Viervoudige mutatie of inschrijvingsbiljet
  • Familieboek
  • Bewijs van Burgerlijke staat indien nodig

 2. Heropname in het CBA:
  • Inschrijvingsbiljet of viervoudige mutatie
  • Familieboek
  • Geldig paspoort indien nodig
  • Bewijs van Burgerlijke staat

 3. Wijziging in het CBA:
  • Viervoudige mutatie
  • Familieboek
  • Akte van de Burgerlijke stand

 4. Afvoering uit het CBA:
  • Viervoudige mutatie of uitschrijvingsbiljet
  • Overlijdensakte

Bij personen met een vreemde nationaliteit dient er bij de opname of heractivering in het CBA ook een geldig verblijfsvergunning en geldig paspoort overgelegd worden.
Openingstijden van deze afdeling: maandag t/m vrijdag 7.30u-14.00u en op de zaterdag 7.30u-12.00u