CBB organiseert meeting voor hoofden BvB’s


CBB organiseert meeting voor hoofden BvB’s

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft op donderdag 4 mei 2023 een meeting gehouden voor de leidinggevenden van alle Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) in het Lalla-Rookh gebouw. De directeur van het CBB, Anastatia Kanapé-Pokie, de coördinator van de BvB’s, de adjunct-coördinatoren, de BvB-hoofden en overige CBB-medewerkers waren aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Doreen Terborg, die belast is met de coördinatie van de BvB’s gaf aan dat deze sessie primair als doel heeft het aankaarten van aandachtspunten betreffende de dienstverlening en ten tweede het trainen van de hoofden in nationaliteiten.  

 “Ik weet dat u elke dag weer creativiteit aan de dag moet leggen om ervoor te zorgen dat u en uw personeel gemotiveerd het werk kunnen doen.”, zegt de CBB-directeur als blijk van waardering en dank voor de inzet en harde werk van de CBB-functionarissen. Verder bracht de CBB-topper ook onder de aandacht dat de organisatie een aantal zaken in het vooruitzicht heeft zoals het wijzigen van de wetgeving, het validatieproject, het digitaliseren van de akten van de Burgerlijke Stand, de mutatie verwerking, het zorgen voor voldoende equipment op en de afbouw van gebouwen van de BvB’s.  

Nasiah Hassankhan, leidinggevende van de afdeling Nationaliteit en Bhartidebie Ammersing-Kalpoe, adviseur in Algemene Dienst hebben als trainers aangegeven dat het de bedoeling is om de ambtenaren meer informatie en inzichten te geven over onder andere de vaststelling van de nationaliteit.  “Wat we ook wel in de praktijk hebben opgemerkt is dat er ambtenaren zijn die zich niet altijd kunnen terugvinden in de vaststelling van de nationaliteit, die gedaan is door onder andere de afdeling Nationaliteit van het CBB. En als er ambtenaren zijn die van mening verschillen, creëert dat natuurlijk rechtsonzekerheid voor de burger.”, legde Bhartidebie Ammersing-Kalpoe uit tijdens haar presentatie.